Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Obec Galovany


Podľa najstarších dostupných materiálov obec  vznikla koncom 13. storočia v chotári obce Paludza. Majetok, na ktorom neskôr vznikla obec daroval v roku 1297 kráľ Ondrej III. Jánovi, zvanému Galicius. Darované pole bolo vyčlenené z majetku kráľovských sokoliarov. Na darovanom majetku si Ján Galicius postavil svoje obydlie a vznikla osada Galovany. Patrila do skupiny zemianskych samôt, preto nepoznáme veľa dokumentov o Galovanoch. Zostali samotou i v 16. storočí.

 

 

 – Základná charakteristika obce Galovany
 

Kód obce

510416

Názov okresu

Liptovský Mikuláš

Názov kraja

Žilinský

Štatút obce

obec

PSČ

032 11

Telefónne smerové číslo

+421 44

Prvá písomná zmienka o obci (rok)

1297

Nadmorská výška obce (m n.m.)

586

Celková výmera územia obce [km2]

12,92

Hustota obyvateľstva na km2

21,52

Počet obyvateľov obce k 31.12.2017

                                  292

Zdroj: ŠÚ SR

 

 

Spojenie do obce:

-cesta I.triedy E18 : 5,4 km - smer Liptovský Mikuláš

-cesta I.triedy E18 : 23,8 km - smer Ružomberok

Autobusové spojenie do obce smer L.Mikuláš   tu ku stiahnutiu     smer Ružomberok   tu ku stiahnutiu

Obec je členom združení slovenských obcí a miest:

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA - ZMOS

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ LIPTOVA - ZMOL

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA STREDNÝ LIPTOV - MAS OZ STREDNÝ LIPTOV     www.strednyliptov.sk

 

 

Výsledky volieb do samosprávy obcí :  Obec Galovany 

Počet oprávnených voličov : 240

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov : 122

Kandidát na starostu:Miroslav Kubáň-nezávislý kandidát-počet platných hlasov :107 zvolený starosta obce

Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva 

Poradie podľa počtu hlasov

 1. Michal Vyšný - nezávislý kandidát -       počet platných hlasov : 79   zvolený poslanec OZ 

 2. Marta Droppová - SNS -                           počet platných hlasov : 76  zvolená poslankyňa OZ

 3. Zdeno Devečka - SNS -                             počet platných hlasov : 74  zvolený poslanec OZ

 4. Ján Devečka - SNS -                                   počet platných hlasov : 53  zvolený poslanec OZ

 5. Jakub Hurňanský - SNS -                          počet platných hlasov : 53  zvolený poslanec OZ

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 6. Marián Staroň - SNS -                                 počet platných hlasov : 51     1. náhradník

 7. Patrik Devečka-nezávislý kandidát          počet platných hlasov : 48      2. náhradník

 8. Patrik Devečka-nezávislý kandidát          počet platných hlasov : 46      3. náhradník

 

 

Zdroj:obec