Menu
Obec Galovany
ObecGalovany

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17. 6. 2024

Zmluva

7/2024

Neuvedené

Obec Galovany

ENVI-PAK a.s.

18. 4. 2024

Zmluva o pripojení zariadenia

6/2024

23,40 EUR

Obec Galovany

SSE Žilina

3. 4. 2024

Dotácia z rozpočtu obce

5/2024

300,00 EUR

DHZO Galovany

Obec Galovany

26. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

4/2024

3 000,00 EUR

Obec Galovany

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

26. 3. 2024

Dohoda o úhrade nákladov

3/2024

9 360,00 EUR

Hájiky Galovany s.r.o.

Obec Galovany

18. 1. 2024

Poistenie majetku

2/2024

73,60 EUR

Komunálna poisťovňa a.s.Vienna Insurance Group

Obec Galovany

2. 1. 2024

Dodatok č.16

1/2024

Neuvedené

OZO ,a.s., Priemyselná 2053, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Galovany

13. 12. 2023

Zmluva o dielo - dodatok

19/2023

Neuvedené

OZO ,a.s., Priemyselná 2053, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Galovany

28. 11. 2023

Kúpna zmluva

18/2023

150,00 EUR

Obec Galovany

Marta Kendrová

28. 11. 2023

Kúpna zmluva

17/2023

1 800,00 EUR

Obec Galovany

Rastislav Koval

27. 10. 2023

Zmluva o prenájme hrobového miesta

16/2023

10,00 EUR

Ivana Svítková

Obec Galovany

21. 9. 2023

Darovacia zmluva

15/2023

60,00 EUR

Obec Partizánska Ľupča, 417, 032 15 Partizánska Ľupča

Obec Galovany

18. 9. 2023

Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce

14/2023

300,00 EUR

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Svätý Kríž-Lazisko

Obec Galovany

4. 9. 2023

Kúpna zmluva

13/2023

3 600,00 EUR

Jaroslav Baláž a manželka Adriana rod.Čonková

Obec Galovany

15. 8. 2023

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

12/2023

Neuvedené

STAVEKO - SK a.s

Obec Galovany

20. 7. 2023

Dodatok č.1

11/2023

120,00 EUR

Ing. Vratislav Bargár, 039 01 Turčianske Teplice

Obec Galovany

20. 7. 2023

Zmluva o dielo

10/2023

7 950,00 EUR

Ing. Pavol Tkáč - PRO-ING

Obec Galovany

13. 7. 2023

Dodatok k zmluve

9/2023

Neuvedené

ENVI-PAK a.s.

Obec Galovany

1. 6. 2023

Zmluva GDPR-BOZP

8/2023

Neuvedené

Ing. Vratislav Bargár, 039 01 Turčianske Teplice

Obec Galovany

2. 5. 2023

Dohoda o ukončení

7ú2023

Neuvedené

Obec Galovany

ARRIVA Liorbus a.s.

13. 4. 2023

Dohoda o spádovej MŠ

6/2023

Neuvedené

Obec Svätý Kríž

Obec Galovany

22. 3. 2023

Zmluva o poskytnutí služieb

5/2023

6 000,00 EUR

Obec Galovany

INSUCCOR s.r.o., Radvanská 6138/30, 974 01 Banská Bystrica

15. 3. 2023

Dohoda

4/2023

Neuvedené

Úrad práce ,sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

Obec Galovany

24. 2. 2023

Darovacia zmluva

3/2023

10 500,00 EUR

TATRA FOREST SLOVAKIA s.r.o., Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš

Obec Galovany

20. 1. 2023

Zmluva-evidencia odpadov

2/2023

25,00 EUR

Ľupčianka s.r.o., Priemyslená 2053, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Galovany

11. 1. 2023

Dotácia z rozpočtu obce

1a/2023

1 400,00 EUR

DHZO Galovany

Obec Galovany

2. 1. 2023

Zmluva o nájme

1/2023

82,55 EUR

Michal Karman

Obec Galovany

20. 12. 2022

Zmluva o dielo - dodatok

16/2022

Neuvedené

OZO ,a.s., Priemyselná 2053, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Galovany

5. 12. 2022

Zmluva audit

14/2022

730,00 EUR

MAKROAUDIT s.r.o.

Obec Galovany

14. 11. 2022

Dohoda č.22/22/012/11

13/2022

Neuvedené

Úrad práce ,sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

Obec Galovany

3. 11. 2022

Zmluva na odchyt

15/2022

120,00 EUR

OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok

Obec Galovany

28. 9. 2022

Zmluva o dielo

12/2022

6 300,00 EUR

Ing.arch.Anna Gočová

Obec Galovany

28. 9. 2022

Mandátna zmluva

11/2022

3 500,00 EUR

Ing. arch. Dávid Goč, Námestie A. Hlinku 27, 034 16 Ružomberok

Obec Galovany

13. 9. 2022

Zmluva bezpečnostného technika

10/2022

60,00 EUR

Ing. Vratislav Bargár, 039 01 Turčianske Teplice

Obecný úrad Galovany okr. Lipt.Mikláš

31. 8. 2022

Zmluva o poskytnutí finan č.22-514-05066

9/2022

1 000,00 EUR

Fond na podporu umenia

Obec Galovany

3. 8. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

8/2022

1 100,00 EUR

Obec Galovany

žilinský samosprávny kraj

22. 7. 2022

Rozhodnutie

7/2022

Neuvedené

Reming Consult

Obec Galovany

23. 6. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

6/2022

100,00 EUR

DHZO Galovany

Obec Galovany

6. 6. 2022

Zmluva o dielo

5/22

Neuvedené

OZO ,a.s., Priemyselná 2053, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Galovany

6. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

4/2022

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Galovany

25. 4. 2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.22-512-02316

3/2022

2 000,00 EUR

Fond na podporu umenia

Obec Galovany

6. 4. 2022

Darovacia zmluva

001/2022

304,80 EUR

Štatistický úrad SR

Obec Galovany

30. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Galovany

2/2022

168,00 EUR

Centrum voľného času L-Mikuláš

Obec Galovany

24. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

1/2022

500,00 EUR Päťsto euro

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Svätý Kríž-Lazisko

Obecný úrad Galovany okr. Lipt.Mikláš

31. 12. 2021

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

19/2021

200,00 EUR Dvestoeuro

Obecný futbalový klub OFK Galovany

JL ARENA s.r.o., Vajanského 4631/13B, 031 42 Liptovský Mikuláš

24. 11. 2021

Dohoda č.21/22/012/29

18/2021

Neuvedené

Obec Galovany

Úrad práce ,sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

10. 11. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

17/2021

112,00 EUR Jednostodvanásť

Centrum voľného času L-Mikuláš

Obec Galovany

15. 10. 2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.21-514-05498

16/2021

1 000,00 EUR Tritisíc euro

Fond na podporu umenia

Obec Galovany

15. 10. 2021

Zmluva o poskytnutí služieb §269 ods.2 č.513/1991 Zb.

15/2021

600,00 EUR Šesťstoeuro

MAKROAUDIT s.r.o, Mlynské Luhy 46, 810 00 Bratislava

Obec Galovany

12. 10. 2021

Zmluva o poskytnutí služieb §269 ods.2 č.513/1991 Zb.

14/2021

600,00 EUR Šesťstoeuro

MAKROAUDIT s.r.o, Mlynské Luhy 46, 810 00 Bratislava

Obec Galovany

6. 10. 2021

Zmluva o termínovanom úvere

13/2021

20 000,00 EUR Dvadsaťtisíceuro

Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 01 Žilina

Obec Galovany

29. 9. 2021

Ponuka tovaru

12/2021

Neuvedené

CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Galovany

16. 9. 2021

Licenčná zmluva

11/2021

95,00 EUR Deväťdesiatpäť

Velektronic

Obec Galovany

6. 9. 2021

Zmluva o dielo 10/2021

10/2021

37 182,06 EUR

CESTNE STAVBY - Liptovský Mikuláš, ul. 1. mája 724, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Galovany

20. 8. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

9/2021

1 269,00 EUR

Obecný úrad Galovany okr. Lipt.Mikláš

žilinský samosprávny kraj

26. 7. 2021

Zmluva o dielo 8/2021

8/2021

11 058,13 EUR Jedenásťťisícpäťdesiatosem euro

STAVEKO - SK a.s

Obecný úrad Galovany okr. Lipt.Mikláš

15. 7. 2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb

7/2021

30,00 EUR Tridsaťeuro

Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava

Obec Galovany

1. 7. 2021

Zmluva VO - miestna komunikácia

6/2021

600,00 EUR Šesťstoeuro

UR Ultima Ratio, 1.mája 709, 031 42 LiptovskýMikuláš

Obecný úrad Galovany okr. Lipt.Mikláš

17. 6. 2021

Kúpna zmluva pozemok 82 m2

5/2021

4 008,00 EUR Štyritisícosemeuro

Lucia Devečková

Obecný úrad Galovany okr. Lipt.Mikláš

18. 5. 2021

Zmluva č.321 0565

4/2021

3 000,00 EUR Tritisíc euro

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obecný úrad Galovany okr. Lipt.Mikláš

16. 3. 2021

Zmluva o výpožičke

3/2021

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Galovany

15. 2. 2021

Zmluva o dielo

2/2021

18,00 EUR

OZO ,a.s., Priemyselná 2053, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Galovany

3. 2. 2021

Zmluva o združenej dodávke EE

1/2021

Neuvedené

Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina

Obec Galovany

28. 12. 2020

Zmluva č.1655/6463/2020

12/2020

Neuvedené

SR-Slovenská správa ciest

Obec Galovany

22. 12. 2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej siete

11/2020

560,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Galovany

22. 12. 2020

Ujednanie o cene

10/2020

Neuvedené

OZO ,a.s., Priemyselná 2053, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obecný úrad Galovany okr. Lipt.Mikláš

17. 12. 2020

Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom

9/2020

20,00 EUR

INTA s.r.o.

Obec Galovany

16. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

8/2020

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Galovany

2. 11. 2020

Nájomná zmluva

126/2013

25,15 EUR

AGRO-RACIO s.r.o., 100, 032 11 Svätý Kríž

Obec Galovany

27. 10. 2020

Dohoda

20/22/012/26

Neuvedené

ÚPSVaR L.Mikuláš

Obec Galovany

21. 9. 2020

Zmluva o prepojení dokumentov na CUET

7/2020

590,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Galovany

2. 9. 2020

Dodatok č.1

01/09/2019

Neuvedené

STAVEKO - SK a.s

Obec Galovany

22. 7. 2020

Kúpna zmluva

6/2020

590,00 EUR

Erik Bubniak a manželka rod.Devečková

Obec Galovany

26. 6. 2020

Zmluva o nájme

5/2020

100,00 EUR

LIPSA s.r.o., Jánošíkovo nábrežie 3581, 031 01 Liptovský Mikuláš

Obec Galovany

4. 5. 2020

Zmluva o dielo

4/2020

10 230,60 EUR

HD Tech s.r.o.

Obec Galovany

19. 3. 2020

Dotácie DPO SR

Zmluva č.3200633

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obecný úrad Galovany okr. Lipt.Mikláš

14. 1. 2020

Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave

Zmluva o poskytnutí príspevku na dopravu

49,79 EUR

ARRIVA Liorbus a.s.

Obec Galovany

14. 1. 2020

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

60,00 EUR

Mgr. Jana Gärtnerová, Stodolova 1895, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Galovany

7. 1. 2020

Dodatok č.11

1A/2020

Neuvedené

OZO ,a.s., Priemyselná 2053, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Galovany

14. 11. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

13/ZA/2019

8 000,00 EUR

MV SR - Okresný úrad Žilina

Obec Galovany

6. 11. 2019

Makroaudit

Zmluva

500,00 EUR

MAKROAUDIT s.r.o, Mlynské Luhy 46, 810 00 Bratislava

Obec Galovany

4. 11. 2019

Zmluva o poskytnutí služieb-Audit

Zmluva

500,00 EUR

MAKROAUDIT s.r.o, Mlynské Luhy 46, 810 00 Bratislava

Obec Galovany

12. 9. 2019

Zmluva o dielo

01/09/2019

9 934,10 EUR

STAVEKO - SK a.s

Obec Galovany

2. 8. 2019

Zmluva o poskytnutí poradenských a konzultačných služieb

1/2019

1 000,00 EUR

Obec Galovany

RUSYN Management Corporation s.r.o., 123, 065 46 Malý Lipník

31. 5. 2019

Zmluva o výpožičke

KRHZ-ZA-299/2019

114 000,00 EUR

Obec Galovany

Slovenská republika zasúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

10. 5. 2019

Zmluva o dielo č.1/2019

1/2019

30 985,45 EUR

FESTA s.r.o.

Obec Galovany

2. 4. 2019

Zmluva č.149 117

4A/2019

1 400,00 EUR

Obec Galovany

DPO SR

22. 2. 2019

Certifikát č.201904133

3A/2019

124,56 EUR

Obec Galovany

DISIG, a.s., Záhradnícka 151, 810 00 Bratislava

28. 1. 2019

SSE-zmluva

2A/2019

120,00 EUR

Obecný úrad Galovany okr. Lipt.Mikláš

Stredoslovenská energetika

2. 1. 2019

Dodatok č.10

1A/2019

Neuvedené

OZO ,a.s., Priemyselná 2053, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Galovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Facebook

facebook

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:130
TÝŽDEŇ:130
CELKOM:306870