Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.07.2021

Zmluva o dielo 8/2021

8/2021

11 058,13 EUR Jedenásťťisícpäťdesiatosem euro

STAVEKO-SK, a.s.

Obecný úrad Galovany okr. Lipt.Mikláš

15.07.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb

7/2021

30,00 EUR Tridsaťeuro

Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava

Obec Galovany

01.07.2021

Zmluva VO - miestna komunikácia

6/2021

600,00 EUR Šesťstoeuro

Ultima Ratio s.r.o.

Obecný úrad Galovany okr. Lipt.Mikláš

17.06.2021

Kúpna zmluva pozemok 82 m2

5/2021

4 008,00 EUR Štyritisícosemeuro

Lucia Devečková

Obecný úrad Galovany okr. Lipt.Mikláš

18.05.2021

Zmluva č.321 0565

4/2021

3 000,00 EUR Tritisíc euro

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obecný úrad Galovany okr. Lipt.Mikláš

16.03.2021

Zmluva o výpožičke

3/2021

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Galovany

15.02.2021

Zmluva o dielo

2/2021

18,00 EUR

OZO ,a.s., Priemyselná 2053, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Galovany

03.02.2021

Zmluva o združenej dodávke EE

1/2021

Neuvedené

Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina

Obec Galovany

28.12.2020

Zmluva č.1655/6463/2020

12/2020

Neuvedené

SR-Slovenská správa ciest

Obec Galovany

22.12.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej siete

11/2020

560,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Galovany

22.12.2020

Ujednanie o cene

10/2020

Neuvedené

OZO ,a.s., Priemyselná 2053, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obecný úrad Galovany okr. Lipt.Mikláš

17.12.2020

Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom

9/2020

20,00 EUR

INTA s.r.o.

Obec Galovany

16.12.2020

Zmluva o výpožičke

8/2020

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Galovany

02.11.2020

Nájomná zmluva

126/2013

25,15 EUR

AGRO-RACIO s.r.o.

Obec Galovany

27.10.2020

Dohoda

20/22/012/26

Neuvedené

ÚPSVaR L.Mikuláš

Obec Galovany

21.09.2020

Zmluva o prepojení dokumentov na CUET

7/2020

590,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Galovany

02.09.2020

Dodatok č.1

01/09/2019

Neuvedené

STAVEKO-SK, a.s.

Obec Galovany

22.07.2020

Kúpna zmluva

6/2020

590,00 EUR

Erik Bubniak a manželka rod.Devečková

Obec Galovany

26.06.2020

Zmluva o nájme

5/2020

100,00 EUR

LIPSA s.r.o., Jánišikovo nábrežie 3581, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Galovany

04.05.2020

Zmluva o dielo

4/2020

10 230,60 EUR

HD Tech s.r.o.

Obec Galovany

19.03.2020

Dotácie DPO SR

Zmluva č.3200633

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obecný úrad Galovany okr. Lipt.Mikláš

14.01.2020

Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave

Zmluva o poskytnutí príspevku na dopravu

49,79 EUR

ARRIVA Liorbus a.s.

Obec Galovany

14.01.2020

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

60,00 EUR

Mgr. Jana Gärtnerová, Stodolova 1895, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Galovany

07.01.2020

Dodatok č.11

1A/2020

Neuvedené

OZO ,a.s., Priemyselná 2053, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Galovany

14.11.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

13/ZA/2019

8 000,00 EUR

MV SR - Okresný úrad Žilina

Obec Galovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: