Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.09.2021

Licenčná zmluva

11/2021

95,00 EUR Deväťdesiatpäť

Velektronic

Obec Galovany

06.09.2021

Zmluva o dielo 10/2021

10/2021

37 182,06 EUR

CESTNE STAVBY - Liptovský Mikuláš, ul. 1. mája 724, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Galovany

20.08.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

9/2021

1 269,00 EUR

Obecný úrad Galovany okr. Lipt.Mikláš

žilinský samosprávny kraj

26.07.2021

Zmluva o dielo 8/2021

8/2021

11 058,13 EUR Jedenásťťisícpäťdesiatosem euro

STAVEKO-SK, a.s.

Obecný úrad Galovany okr. Lipt.Mikláš

15.07.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb

7/2021

30,00 EUR Tridsaťeuro

Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava

Obec Galovany

01.07.2021

Zmluva VO - miestna komunikácia

6/2021

600,00 EUR Šesťstoeuro

Ultima Ratio s.r.o.

Obecný úrad Galovany okr. Lipt.Mikláš

17.06.2021

Kúpna zmluva pozemok 82 m2

5/2021

4 008,00 EUR Štyritisícosemeuro

Lucia Devečková

Obecný úrad Galovany okr. Lipt.Mikláš

18.05.2021

Zmluva č.321 0565

4/2021

3 000,00 EUR Tritisíc euro

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obecný úrad Galovany okr. Lipt.Mikláš

16.03.2021

Zmluva o výpožičke

3/2021

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Galovany

15.02.2021

Zmluva o dielo

2/2021

18,00 EUR

OZO ,a.s., Priemyselná 2053, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Galovany

03.02.2021

Zmluva o združenej dodávke EE

1/2021

Neuvedené

Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina

Obec Galovany

28.12.2020

Zmluva č.1655/6463/2020

12/2020

Neuvedené

SR-Slovenská správa ciest

Obec Galovany

22.12.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej siete

11/2020

560,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Galovany

22.12.2020

Ujednanie o cene

10/2020

Neuvedené

OZO ,a.s., Priemyselná 2053, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obecný úrad Galovany okr. Lipt.Mikláš

17.12.2020

Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom

9/2020

20,00 EUR

INTA s.r.o.

Obec Galovany

16.12.2020

Zmluva o výpožičke

8/2020

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Galovany

02.11.2020

Nájomná zmluva

126/2013

25,15 EUR

AGRO-RACIO s.r.o.

Obec Galovany

27.10.2020

Dohoda

20/22/012/26

Neuvedené

ÚPSVaR L.Mikuláš

Obec Galovany

21.09.2020

Zmluva o prepojení dokumentov na CUET

7/2020

590,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Galovany

02.09.2020

Dodatok č.1

01/09/2019

Neuvedené

STAVEKO-SK, a.s.

Obec Galovany

22.07.2020

Kúpna zmluva

6/2020

590,00 EUR

Erik Bubniak a manželka rod.Devečková

Obec Galovany

26.06.2020

Zmluva o nájme

5/2020

100,00 EUR

LIPSA s.r.o., Jánišikovo nábrežie 3581, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Galovany

04.05.2020

Zmluva o dielo

4/2020

10 230,60 EUR

HD Tech s.r.o.

Obec Galovany

19.03.2020

Dotácie DPO SR

Zmluva č.3200633

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obecný úrad Galovany okr. Lipt.Mikláš

14.01.2020

Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave

Zmluva o poskytnutí príspevku na dopravu

49,79 EUR

ARRIVA Liorbus a.s.

Obec Galovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: