Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.11.2021

Dohoda č.21/22/012/29

18/2021

Neuvedené

Obec Galovany

Úrad práce ,sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

10.11.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

17/2021

112,00 EUR Jednostodvanásť

Centrum voľného času L-Mikuláš

Obec Galovany

15.10.2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.21-514-05498

16/2021

1 000,00 EUR Tritisíc euro

Fond na podporu umenia

Obec Galovany

15.10.2021

Zmluva o poskytnutí služieb §269 ods.2 č.513/1991 Zb.

15/2021

600,00 EUR Šesťstoeuro

Makroaudit s.r.o.

Obec Galovany

12.10.2021

Zmluva o poskytnutí služieb §269 ods.2 č.513/1991 Zb.

14/2021

600,00 EUR Šesťstoeuro

Makroaudit s.r.o.

Obec Galovany

06.10.2021

Zmluva o termínovanom úvere

13/2021

20 000,00 EUR Dvadsaťtisíceuro

Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 01 Žilina

Obec Galovany

29.09.2021

Ponuka tovaru

12/2021

Neuvedené

CBA Verex a.s.

Obec Galovany

16.09.2021

Licenčná zmluva

11/2021

95,00 EUR Deväťdesiatpäť

Velektronic

Obec Galovany

06.09.2021

Zmluva o dielo 10/2021

10/2021

37 182,06 EUR

CESTNE STAVBY - Liptovský Mikuláš, ul. 1. mája 724, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Galovany

20.08.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

9/2021

1 269,00 EUR

Obecný úrad Galovany okr. Lipt.Mikláš

žilinský samosprávny kraj

26.07.2021

Zmluva o dielo 8/2021

8/2021

11 058,13 EUR Jedenásťťisícpäťdesiatosem euro

STAVEKO-SK, a.s.

Obecný úrad Galovany okr. Lipt.Mikláš

15.07.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb

7/2021

30,00 EUR Tridsaťeuro

Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava

Obec Galovany

01.07.2021

Zmluva VO - miestna komunikácia

6/2021

600,00 EUR Šesťstoeuro

UR Ultima Ratio, 1.mája 709, 031 42 LiptovskýMikuláš

Obecný úrad Galovany okr. Lipt.Mikláš

17.06.2021

Kúpna zmluva pozemok 82 m2

5/2021

4 008,00 EUR Štyritisícosemeuro

Lucia Devečková

Obecný úrad Galovany okr. Lipt.Mikláš

18.05.2021

Zmluva č.321 0565

4/2021

3 000,00 EUR Tritisíc euro

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obecný úrad Galovany okr. Lipt.Mikláš

16.03.2021

Zmluva o výpožičke

3/2021

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Galovany

15.02.2021

Zmluva o dielo

2/2021

18,00 EUR

OZO ,a.s., Priemyselná 2053, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Galovany

03.02.2021

Zmluva o združenej dodávke EE

1/2021

Neuvedené

Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina

Obec Galovany

28.12.2020

Zmluva č.1655/6463/2020

12/2020

Neuvedené

SR-Slovenská správa ciest

Obec Galovany

22.12.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej siete

11/2020

560,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Galovany

22.12.2020

Ujednanie o cene

10/2020

Neuvedené

OZO ,a.s., Priemyselná 2053, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obecný úrad Galovany okr. Lipt.Mikláš

17.12.2020

Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom

9/2020

20,00 EUR

INTA s.r.o.

Obec Galovany

16.12.2020

Zmluva o výpožičke

8/2020

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Galovany

02.11.2020

Nájomná zmluva

126/2013

25,15 EUR

AGRO-RACIO s.r.o., 100, 032 11 Svätý Kríž

Obec Galovany

27.10.2020

Dohoda

20/22/012/26

Neuvedené

ÚPSVaR L.Mikuláš

Obec Galovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: