Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Všeobecne zaväzné nariadenia obce Galovany

sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov

2015

Programový rozpočet obce na rok 2012 - 2014 Stiahnuté: 308x

VZN o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 477x

VZN o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 385x

Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2009 na rok 2012 Stiahnuté: 295x

VZN o verejnom poriadku v obci Galovany Stiahnuté: 336x

VZN o správe a prevádzke cintorínov v obci Stiahnuté: 332x

VZN o podmienkach držania psov Stiahnuté: 217x

VZN-Trhový poriadok Stiahnuté: 273x

Návrh dodatku č.1 k VZN č.7/2012 Stiahnuté: 201x

Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Stiahnuté: 157x

VZN o vodách -schválenie Stiahnuté: 279x

Dodatok VZN č.3/2014 Stiahnuté: 198x

VZN č.4/2014-ÚPN Galovany Stiahnuté: 264x

Stránka