Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Rozhodnutie predsedu NR o vyhlásení volieb                                                                    351_2019.pdf (142.72 kB)

Informácia pre voliča                                                                                                               WNR20_Info1skA3.docx (23.52 kB)

Voľba poštou                                                                                                                             Voľba poštou.pdf (140.54 kB)

Žiadosť o voľbu poštou                                                                                                            žiadosť - voľba poštou.docx (20.55 kB)

Menovanie pracovníka pre organizačno-technické zabezpečenie

volieb do NR SR                                                                                                                         Organizácia.rtf (5.15 MB)

Menovanie pracovníka zapisovateľa okrskovej volebnej komisie                                    Zapisovateľ.rtf (5.15 MB)

Určenie volebného okrsku                                                                                                      Volebný okrsok.rtf (5.15 MB)

Adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní za člena

volebnej komisie                                                                                                                       Oznámenie-delegovanie.rtf (5.15 MB)