Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Výzva na predkladanie ponúk rekonštrukcia KD Galovany        tu ku stiahnutiu

Zmluva - projektová dokumentácia                                                tu ku stiahnutiu

Spôsob určenia ceny                                                                          tu ku stiahnutiu

Výzva na predkladanie ponúk Projekt kanalizácia pokračovanie stoka ,,G"          tu ku stiahnutiu

Zmluva - projektová dokumentácia                                                                               tu ku stiahnutiu

Spôsob určenia ceny                                                                                                         tu ku stiahnutiu

Výzva na predkladanie ponúk 

  1. Poskytnutie služby – Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu-Vytváranie podmienok pre trávenie voľného času                                                                                            tu ku stiahnutiu

Ostatné dokumenty / Súhrnné správy