Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Verejné obstarávanie ,,Stavebné úpravy a modernizácia Hasičská zbrojnica Galovany

Výzva na predloženie ponuky Stiahnuté: 244x

Technická správa Stiahnuté: 216x

Príloha č.1-Identifikačné údaje Stiahnuté: 182x

Príloha č.2-Stavebné úpravy ( W ) Stiahnuté: 164x

Príloha č.2b-Elektro ( W ) Stiahnuté: 167x

Príloha č.3-Čestné vyhlásenie o konflikte záujmov Stiahnuté: 170x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z

Súhrnná správa 4.štvrťrok 2020 Stiahnuté: 45x

Súhrnná správa 3. štvrťrok 2020 Stiahnuté: 310x

Súhrnná správa 2. štvrťrok 2020 Stiahnuté: 291x

Súhrnná správa 1. štvrťrok 2020 Stiahnuté: 331x

Súhrnná správa 4.štvrťrok 2019 Stiahnuté: 65x

Súhrnná správa 3.štvrťrok 2019 Stiahnuté: 68x

Stránka

  • 1