Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Verejné obstarávanie ,,Stavebné úpravy a modernizácia Hasičská zbrojnica Galovany

Výzva na predloženie ponuky Stiahnuté: 256x

Technická správa Stiahnuté: 235x

Príloha č.1-Identifikačné údaje Stiahnuté: 197x

Príloha č.2-Stavebné úpravy ( W ) Stiahnuté: 175x

Príloha č.2b-Elektro ( W ) Stiahnuté: 180x

Príloha č.3-Čestné vyhlásenie o konflikte záujmov Stiahnuté: 186x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z

Súhrnná správa 4.štvrťrok 2020 Stiahnuté: 57x

Súhrnná správa 3. štvrťrok 2020 Stiahnuté: 319x

Súhrnná správa 2. štvrťrok 2020 Stiahnuté: 302x

Súhrnná správa 1. štvrťrok 2020 Stiahnuté: 343x

Súhrnná správa 4.štvrťrok 2019 Stiahnuté: 80x

Súhrnná správa 3.štvrťrok 2019 Stiahnuté: 82x

Stránka

  • 1