Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

                                   

OBECNÁ KNIŽNICA GALOVANY

Základné informácie

Obecná knižnica Galovany je verejnou knižnicou obce, ktorej hlavným poslaním je utváranie a sprístupňovanie univerzálneho knižničného fondu a poskytovanie knižnično-informačných služieb.

Knižnica sa nachádza v priestoroch kultúrneho domu.
Je otvorená každý utorok v čase od 16:30 do 18:00 hod.
E-mail: kniznica.galovany@gmail.com


Hlavné činnosti knižnice

  • Poskytovanie knižnično-informačných služieb
  • Budovanie, uchovávanie, ochraňovanie  a sprístupňovanie knižničného fondu
  • Poradenské a konzultačné služby
  • Odborná evidencia a spracovanie knižničných dokumentov


Zápisné a podmienky výpožičky

Knižnica ponúka svoje služby bezplatne. Členom knižnice sa môže stať každý občan obce i širšieho okolia po vyplnení prihlášky za čitateľa.

 

Každý čitateľ si môže požičať najviac 5 kníh. Doba na vypožičanie je 2 mesiace. Pri nedodržaní vrátenia kníh platí čitateľ sankčný poplatok za nedodržanie výpožičnej lehoty:

  • za 1. upomienku 0,30 €
  • za 2. upomienku 0,60 €
  • za 3. Upomienku 1,00 €

 

Ďalšie informácie o činnosti knižnice sú uvedené v Knižničnom a výpožičnom poriadku, ktorý upravuje vzájomné vzťahy obecnej knižnice a jej používateľov a návštevníkov.  

 

Zaujímavé odkazy
Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky Belopotockého v Liptovskom Mikuláši
https://kniznicagfb.sk/

Slovenská národna knižnica v Martine
https://www.snk.sk/sk/

Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY
https://www.bibiana.sk/sk/centrum-citania

 

Úspešný projekt FPU 2021 

Projekt Obecnej knižnice Galovany s názvom „Aktualizácia knižničného fondu Obecnej knižnice v Galovanoch“ podporil v roku 2021 Fond na podporu umenia sumou 1 000 EUR. Spolufinancovanie vo výške 112 EUR zabezpečí  obec Galovany. Cieľom projektu je zakúpenie aktuálnej a kvalitnej literatúry pre všetky vekové kategórie. Aby akvizícia nových knižných titulov reflektovala požiadavky čitateľov, ponúkame všetkým používateľom knižnice možnosť podieľať sa na nákupe nových kníh svojimi knižnými návrhmi, ktoré môžu posielať e-mailom na adresu knižnice kniznica.galovany@gmail.com alebo ich môžu osobne odovzdať prostredníctvom vyplneného formulára, ktorý je k dispozícii v obecnej knižnici. Nové knihy plánujeme nakupovať v októbri 2021.

Minimálne 20% pridelenej podpory bude vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou FPU alebo vydaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR (podmienka projektu). Zoznam publikácií podporených FPU možno nájsť na nasledovnej web stránke: https://www.fpu.sk/sk/ostatne-dokumenty/

Logo FPU

Na stiahnutie:

Štatút Obecnej knižnice Galovany  .doc (35.5 kB)

KaV poriadok Obecnej knižnice Galovany.docx (21.53 kB)