Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Výkresová časť

Oznámenie o začatí prerokovania-št.orgány,organ.obce,fyz.a práv.osoby Stiahnuté: 529x

Oznámenie o začatí prerokovania-občania obce Galovany Stiahnuté: 214x

Výkres č1 - Výkres širších vzťahov Stiahnuté: 274x

Výkres č2 - Komplexný výkres priestor usporiadania a funkč využitia katastrál územia Stiahnuté: 339x

Výkres č3 Stiahnuté: 268x

Výkres č4 Stiahnuté: 278x

Výkres č5 Stiahnuté: 245x

Výkres č6 Stiahnuté: 301x

Výkres č7 Stiahnuté: 230x

Textová časť návrhu nového územného plánu obce

Schéma záväzných častí Stiahnuté: 368x

Text - návrhUPNOGalovany Stiahnuté: 436x

Stránka

  • 1