Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Výkresová časť

Oznámenie o začatí prerokovania-št.orgány,organ.obce,fyz.a práv.osoby Stiahnuté: 553x

Oznámenie o začatí prerokovania-občania obce Galovany Stiahnuté: 236x

Výkres č1 - Výkres širších vzťahov Stiahnuté: 302x

Výkres č2 - Komplexný výkres priestor usporiadania a funkč využitia katastrál územia Stiahnuté: 375x

Výkres č3 Stiahnuté: 295x

Výkres č4 Stiahnuté: 303x

Výkres č5 Stiahnuté: 271x

Výkres č6 Stiahnuté: 324x

Výkres č7 Stiahnuté: 254x

Textová časť návrhu nového územného plánu obce

Schéma záväzných častí Stiahnuté: 396x

Text - návrhUPNOGalovany Stiahnuté: 483x

Stránka

  • 1