Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Výkresová časť

Oznámenie o začatí prerokovania-št.orgány,organ.obce,fyz.a práv.osoby Stiahnuté: 543x

Oznámenie o začatí prerokovania-občania obce Galovany Stiahnuté: 227x

Výkres č1 - Výkres širších vzťahov Stiahnuté: 291x

Výkres č2 - Komplexný výkres priestor usporiadania a funkč využitia katastrál územia Stiahnuté: 362x

Výkres č3 Stiahnuté: 281x

Výkres č4 Stiahnuté: 290x

Výkres č5 Stiahnuté: 260x

Výkres č6 Stiahnuté: 313x

Výkres č7 Stiahnuté: 242x

Textová časť návrhu nového územného plánu obce

Schéma záväzných častí Stiahnuté: 377x

Text - návrhUPNOGalovany Stiahnuté: 453x

Stránka

  • 1