Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Výkresová časť

Oznámenie o začatí prerokovania-št.orgány,organ.obce,fyz.a práv.osoby Stiahnuté: 483x

Oznámenie o začatí prerokovania-občania obce Galovany Stiahnuté: 168x

Výkres č1 - Výkres širších vzťahov Stiahnuté: 232x

Výkres č2 - Komplexný výkres priestor usporiadania a funkč využitia katastrál územia Stiahnuté: 297x

Výkres č3 Stiahnuté: 223x

Výkres č4 Stiahnuté: 234x

Výkres č5 Stiahnuté: 202x

Výkres č6 Stiahnuté: 258x

Výkres č7 Stiahnuté: 188x

Textová časť návrhu nového územného plánu obce

Schéma záväzných častí Stiahnuté: 325x

Text - návrhUPNOGalovany Stiahnuté: 388x

Stránka

  • 1