Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Výkresová časť

Oznámenie o začatí prerokovania-št.orgány,organ.obce,fyz.a práv.osoby Stiahnuté: 608x

Oznámenie o začatí prerokovania-občania obce Galovany Stiahnuté: 292x

Výkres č1 - Výkres širších vzťahov Stiahnuté: 380x

Výkres č2 - Komplexný výkres priestor usporiadania a funkč využitia katastrál územia Stiahnuté: 464x

Výkres č3 Stiahnuté: 363x

Výkres č4 Stiahnuté: 367x

Výkres č5 Stiahnuté: 338x

Výkres č6 Stiahnuté: 389x

Výkres č7 Stiahnuté: 319x

Textová časť návrhu nového územného plánu obce

Schéma záväzných častí Stiahnuté: 469x

Text - návrhUPNOGalovany Stiahnuté: 571x

Stránka

  • 1