Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Rebríček obcí na Slovensku , ktorí  najlepšie separujú odpad   k 14.júnu 2019                   tu ku stiahnutiu

https://www.odpady-portal.sk/Dokument/104037/ktore-mesta-a-obce-triedia-odpad-najlepsie-pozrite-si-rebricek-ozv-envi-pak.aspx 

 

Rebríček obcí na Slovensku , ktorí najlepšie separujú odpad.

Obec Galovany na 20.mieste na Slovensku Stiahnuté: 153x

Máš nápad ako pomôcť prírode, opraviť zabudnutú kaplnku, lavičku, obnoviť studničku, či zlepšiť povedomie o krajine a jej ochrane?

Dotácia na projekty Stiahnuté: 146x

Ochrana pred požiarmi

Spaľovanie , vypaľovanie Stiahnuté: 130x

Upozornenie Stiahnuté: 146x

Voľby prezidenta SR 2019

Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR 2019 Stiahnuté: 176x

Vydávanie hlasovacích preukazov a zverejnenie email.adresy obce pre potreby volieb prezidenta SR Stiahnuté: 173x

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti pre voľby prezidenta SR Stiahnuté: 133x

Informácie pre voliča Stiahnuté: 124x

Africký mor ošípaných (AMO)

Usmernenie-metodika Stiahnuté: 123x

Postup pri registrácií chovu ošípaných

Metodické usmernenie Stiahnuté: 121x

Zariadenie na zhodnotenie odpadov

Je potrebná žiadosť od obce Galovany

Zber odpadov-Svätý Kríž-areál ČS JURKI Stiahnuté: 172x

Cenník odpadov Stiahnuté: 259x

Areál ČS JURKI Sv.Kríž-žiadosť Stiahnuté: 146x

Regionálna veterinárna správa L.Mikuláš

Registrácia chovov ošípaných-usmernenie Stiahnuté: 131x

Novela zákona č.184/2018 Z.z. , ktorá mení zákon č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti

stanovuje povinnosti pre obce ako aj pre fyzické osoby-občanov ,ktorí chovajú hospodárske zvieratá alebo psi. Stiahnuté: 198x

Voľné pracovné miesta - úrad práce L.Mikuláš

Aktuálny stav k 30.12.2019 Stiahnuté: 105x

Aktuálny stav k 15.3.2019 Stiahnuté: 108x

Aktuálny stav k 1.3.2019 Stiahnuté: 137x

Aktuálny stav k 15.2.2019 Stiahnuté: 213x

Triedenie Envipak - poradie obcí na Slovensku

Naša obec 9.v poradí na Slovensku

Galovany-poradie Stiahnuté: 225x

Stránka