Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Rebríček obcí na Slovensku , ktorí  najlepšie separujú odpad   k 14.júnu 2019                   tu ku stiahnutiu

https://www.odpady-portal.sk/Dokument/104037/ktore-mesta-a-obce-triedia-odpad-najlepsie-pozrite-si-rebricek-ozv-envi-pak.aspx 

 

Úroveň vytriedenia odpadov v obci Galovany

Inforrmácia o úrovni vytriedenia odpadov Stiahnuté: 172x

Tabuľka vytriedenia odpadov Stiahnuté: 161x

Nedajte šancu zlodejom

ORPZ L.Mikuláš - dáva do pozornosti Stiahnuté: 71x

Jeseň na cestách

ORPZ L.Mikuláš - upozornenie Stiahnuté: 65x

Burza práce

Ponuka z ÚPSVaR L.Mikuláš Stiahnuté: 58x

Výzva na odstránenie objektov v okolí L.Mary

Výzva-Dechtare-L.Mara v k.ú.Galovany Stiahnuté: 61x

Zberný dvor Svätý Kríž - Jurki

Oznam pre občanov Stiahnuté: 102x

Okresná veterinárna správa L-Mikuláš

Orálna vakcinácia líšok proti besnote Stiahnuté: 76x

Rebríček obcí na Slovensku , ktorí najlepšie separujú odpad.

Obec Galovany na 20.mieste na Slovensku Stiahnuté: 123x

Máš nápad ako pomôcť prírode, opraviť zabudnutú kaplnku, lavičku, obnoviť studničku, či zlepšiť povedomie o krajine a jej ochrane?

Dotácia na projekty Stiahnuté: 111x

Ochrana pred požiarmi

Spaľovanie , vypaľovanie Stiahnuté: 102x

Upozornenie Stiahnuté: 113x

Voľby prezidenta SR 2019

Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR 2019 Stiahnuté: 147x

Vydávanie hlasovacích preukazov a zverejnenie email.adresy obce pre potreby volieb prezidenta SR Stiahnuté: 145x

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti pre voľby prezidenta SR Stiahnuté: 107x

Informácie pre voliča Stiahnuté: 100x

Africký mor ošípaných (AMO)

Usmernenie-metodika Stiahnuté: 101x

Postup pri registrácií chovu ošípaných

Metodické usmernenie Stiahnuté: 95x

Zariadenie na zhodnotenie odpadov

Je potrebná žiadosť od obce Galovany

Zber odpadov-Svätý Kríž-areál ČS JURKI Stiahnuté: 141x

Cenník odpadov Stiahnuté: 226x

Stránka