Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Rebríček obcí na Slovensku , ktorí  najlepšie separujú odpad   k 14.júnu 2019                   tu ku stiahnutiu

https://www.odpady-portal.sk/Dokument/104037/ktore-mesta-a-obce-triedia-odpad-najlepsie-pozrite-si-rebricek-ozv-envi-pak.aspx 

 

Ochrana pred požiarmi

Spaľovanie , vypaľovanie Stiahnuté: 119x

Upozornenie Stiahnuté: 131x

Voľby prezidenta SR 2019

Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR 2019 Stiahnuté: 164x

Vydávanie hlasovacích preukazov a zverejnenie email.adresy obce pre potreby volieb prezidenta SR Stiahnuté: 160x

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti pre voľby prezidenta SR Stiahnuté: 123x

Informácie pre voliča Stiahnuté: 113x

Africký mor ošípaných (AMO)

Usmernenie-metodika Stiahnuté: 113x

Postup pri registrácií chovu ošípaných

Metodické usmernenie Stiahnuté: 109x

Zariadenie na zhodnotenie odpadov

Je potrebná žiadosť od obce Galovany

Zber odpadov-Svätý Kríž-areál ČS JURKI Stiahnuté: 156x

Cenník odpadov Stiahnuté: 243x

Areál ČS JURKI Sv.Kríž-žiadosť Stiahnuté: 135x

Regionálna veterinárna správa L.Mikuláš

Registrácia chovov ošípaných-usmernenie Stiahnuté: 120x

Novela zákona č.184/2018 Z.z. , ktorá mení zákon č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti

stanovuje povinnosti pre obce ako aj pre fyzické osoby-občanov ,ktorí chovajú hospodárske zvieratá alebo psi. Stiahnuté: 185x

Voľné pracovné miesta - úrad práce L.Mikuláš

Aktuálny stav k 30.12.2019 Stiahnuté: 93x

Aktuálny stav k 15.3.2019 Stiahnuté: 100x

Aktuálny stav k 1.3.2019 Stiahnuté: 122x

Aktuálny stav k 15.2.2019 Stiahnuté: 192x

Triedenie Envipak - poradie obcí na Slovensku

Naša obec 9.v poradí na Slovensku

Galovany-poradie Stiahnuté: 217x

OR PZ v L.Mikuláši - oznam

Ochrana lesov pred požiarmi Stiahnuté: 316x

Odhlásenie - čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru 2018

Odvolanie ČZNVP Stiahnuté: 127x

Stránka