Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Úroveň vytriedenia odpadov v r.2018

Inforrmácia o úrovni vytriedenia odpadov Stiahnuté: 14x

Tabuľka vytriedenia odpadov Stiahnuté: 20x

Voľby prezidenta SR 2019

Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR 2019 Stiahnuté: 11x

Vydávanie hlasovacích preukazov a zverejnenie email.adresy obce pre potreby volieb prezidenta SR Stiahnuté: 10x

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti pre voľby prezidenta SR Stiahnuté: 10x

Informácie pre voliča Stiahnuté: 5x

Africký mor ošípaných (AMO)

Usmernenie-metodika Stiahnuté: 14x

Postup pri registrácií chovu ošípaných

Metodické usmernenie Stiahnuté: 11x

Zariadenie na zhodnotenie odpadov

Je potrebná žiadosť od obce Galovany

Zber odpadov-Svätý Kríž-areál ČS JURKI Stiahnuté: 23x

Cenník odpadov Stiahnuté: 27x

Areál ČS JURKI Sv.Kríž-žiadosť Stiahnuté: 22x

Regionálna veterinárna správa L.Mikuláš

Registrácia chovov ošípaných-usmernenie Stiahnuté: 22x

Novela zákona č.184/2018 Z.z. , ktorá mení zákon č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti

stanovuje povinnosti pre obce ako aj pre fyzické osoby-občanov ,ktorí chovajú hospodárske zvieratá alebo psi. Stiahnuté: 51x

Harmonogram vývozu separovanáho

sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov

Február 2019 Stiahnuté: 7x

Január 2019 Stiahnuté: 13x

Voľné pracovné miesta - úrad práce L.Mikuláš

Aktuálny stav k 15.2.2019 Stiahnuté: 3x

Aktuálny stav k 25.1.2019 Stiahnuté: 7x

Aktuálny stav k 18.1.2019 Stiahnuté: 11x

Triedenie Envipak - poradie obcí na Slovensku

Naša obec 9.v poradí na Slovensku

Galovany-poradie Stiahnuté: 83x

OR PZ v L.Mikuláši - oznam

Ochrana lesov pred požiarmi Stiahnuté: 115x

Stránka