Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Rebríček obcí na Slovensku , ktorí  najlepšie separujú odpad   k 14.júnu 2019                   tu ku stiahnutiu

https://www.odpady-portal.sk/Dokument/104037/ktore-mesta-a-obce-triedia-odpad-najlepsie-pozrite-si-rebricek-ozv-envi-pak.aspx 

 

Rebríček obcí na Slovensku , ktorí najlepšie separujú odpad.

Obec Galovany na 20.mieste na Slovensku Stiahnuté: 19x

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Od 14.06.2019 do odvolania Stiahnuté: 14x

Harmonogram vývozu separovaného odpadu

August 2019 Stiahnuté: 7x

Júl 2019 Stiahnuté: 12x

Jún 2019 Stiahnuté: 38x

Voľné pracovné miesta ÚPSVaR L.Mikuláš

Aktuálny stav k 3.5.2019 Stiahnuté: 25x

Máš nápad ako pomôcť prírode, opraviť zabudnutú kaplnku, lavičku, obnoviť studničku, či zlepšiť povedomie o krajine a jej ochrane?

Dotácia na projekty Stiahnuté: 31x

Ochrana pred požiarmi

Spaľovanie , vypaľovanie Stiahnuté: 31x

Upozornenie Stiahnuté: 32x

Úroveň vytriedenia odpadov v r.2018

Inforrmácia o úrovni vytriedenia odpadov Stiahnuté: 66x

Tabuľka vytriedenia odpadov Stiahnuté: 63x

Voľby prezidenta SR 2019

Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR 2019 Stiahnuté: 54x

Vydávanie hlasovacích preukazov a zverejnenie email.adresy obce pre potreby volieb prezidenta SR Stiahnuté: 51x

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti pre voľby prezidenta SR Stiahnuté: 47x

Informácie pre voliča Stiahnuté: 42x

Africký mor ošípaných (AMO)

Usmernenie-metodika Stiahnuté: 46x

Postup pri registrácií chovu ošípaných

Metodické usmernenie Stiahnuté: 39x

Zariadenie na zhodnotenie odpadov

Je potrebná žiadosť od obce Galovany

Zber odpadov-Svätý Kríž-areál ČS JURKI Stiahnuté: 58x

Cenník odpadov Stiahnuté: 103x

Areál ČS JURKI Sv.Kríž-žiadosť Stiahnuté: 60x

Stránka