Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Rebríček obcí na Slovensku , ktorí  najlepšie separujú odpad   k 14.júnu 2019                   tu ku stiahnutiu

https://www.odpady-portal.sk/Dokument/104037/ktore-mesta-a-obce-triedia-odpad-najlepsie-pozrite-si-rebricek-ozv-envi-pak.aspx 

 

Ponuka hydiny pre domácnosti

Dovoz hydiny pre sezónu jar 2020 Stiahnuté: 5x

Výzva seniorom

ORPZ L.Mikuláš - upozornenie Stiahnuté: 12x

Ekologická havária odkalisko Dúbrava

Rozbory 2 Stiahnuté: 38x

Rozbory Stiahnuté: 35x

Výsledky a analýzy pre obec Galovany Stiahnuté: 50x

Harmonogram vývozu separovaného odpadu

Február 2020 Stiahnuté: 11x

Január 2020 Stiahnuté: 21x

Úroveň vytriedenia odpadov v obci Galovany

Úroveň vytriedenia r.2019 Stiahnuté: 13x

Inforrmácia o úrovni vytriedenia odpadov Stiahnuté: 114x

Tabuľka vytriedenia odpadov Stiahnuté: 112x

Nedajte šancu zlodejom

ORPZ L.Mikuláš - dáva do pozornosti Stiahnuté: 25x

Jeseň na cestách

ORPZ L.Mikuláš - upozornenie Stiahnuté: 16x

Burza práce

Ponuka z ÚPSVaR L.Mikuláš Stiahnuté: 17x

Výzva na odstránenie objektov v okolí L.Mary

Výzva-Dechtare-L.Mara v k.ú.Galovany Stiahnuté: 22x

Zberný dvor Svätý Kríž - Jurki

Oznam pre občanov Stiahnuté: 51x

Okresná veterinárna správa L-Mikuláš

Orálna vakcinácia líšok proti besnote Stiahnuté: 34x

Rebríček obcí na Slovensku , ktorí najlepšie separujú odpad.

Obec Galovany na 20.mieste na Slovensku Stiahnuté: 71x

Voľné pracovné miesta ÚPSVaR L.Mikuláš

Aktuálny stav k 30.12.2019 Stiahnuté: 16x

Aktuálny stav k 6.12.2019 Stiahnuté: 14x

Máš nápad ako pomôcť prírode, opraviť zabudnutú kaplnku, lavičku, obnoviť studničku, či zlepšiť povedomie o krajine a jej ochrane?

Dotácia na projekty Stiahnuté: 71x

Stránka