Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Rebríček obcí na Slovensku , ktorí  najlepšie separujú odpad   k 14.júnu 2019                   tu ku stiahnutiu

https://www.odpady-portal.sk/Dokument/104037/ktore-mesta-a-obce-triedia-odpad-najlepsie-pozrite-si-rebricek-ozv-envi-pak.aspx 

 

Rebríček obcí na Slovensku , ktorí najlepšie separujú odpad.

Obec Galovany na 20.mieste na Slovensku Stiahnuté: 8x

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Od 14.06.2019 do odvolania Stiahnuté: 6x

Harmonogram vývozu separovaného odpadu

Jún 2019 Stiahnuté: 28x

Voľné pracovné miesta ÚPSVaR L.Mikuláš

Aktuálny stav k 3.5.2019 Stiahnuté: 18x

Máš nápad ako pomôcť prírode, opraviť zabudnutú kaplnku, lavičku, obnoviť studničku, či zlepšiť povedomie o krajine a jej ochrane?

Dotácia na projekty Stiahnuté: 24x

Ochrana pred požiarmi

Spaľovanie , vypaľovanie Stiahnuté: 24x

Upozornenie Stiahnuté: 26x

Úroveň vytriedenia odpadov v r.2018

Inforrmácia o úrovni vytriedenia odpadov Stiahnuté: 55x

Tabuľka vytriedenia odpadov Stiahnuté: 56x

Voľby prezidenta SR 2019

Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR 2019 Stiahnuté: 47x

Vydávanie hlasovacích preukazov a zverejnenie email.adresy obce pre potreby volieb prezidenta SR Stiahnuté: 43x

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti pre voľby prezidenta SR Stiahnuté: 39x

Informácie pre voliča Stiahnuté: 35x

Africký mor ošípaných (AMO)

Usmernenie-metodika Stiahnuté: 39x

Postup pri registrácií chovu ošípaných

Metodické usmernenie Stiahnuté: 34x

Zariadenie na zhodnotenie odpadov

Je potrebná žiadosť od obce Galovany

Zber odpadov-Svätý Kríž-areál ČS JURKI Stiahnuté: 52x

Cenník odpadov Stiahnuté: 88x

Areál ČS JURKI Sv.Kríž-žiadosť Stiahnuté: 54x

Regionálna veterinárna správa L.Mikuláš

Registrácia chovov ošípaných-usmernenie Stiahnuté: 48x

Novela zákona č.184/2018 Z.z. , ktorá mení zákon č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti

stanovuje povinnosti pre obce ako aj pre fyzické osoby-občanov ,ktorí chovajú hospodárske zvieratá alebo psi. Stiahnuté: 88x

Stránka