Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Máš nápad ako pomôcť prírode, opraviť zabudnutú kaplnku, lavičku, obnoviť studničku, či zlepšiť povedomie o krajine a jej ochrane?

Dotácia na projekty Stiahnuté: 7x

Ochrana pred požiarmi

Spaľovanie , vypaľovanie Stiahnuté: 9x

Upozornenie Stiahnuté: 9x

Úroveň vytriedenia odpadov v r.2018

Inforrmácia o úrovni vytriedenia odpadov Stiahnuté: 33x

Tabuľka vytriedenia odpadov Stiahnuté: 39x

Voľby prezidenta SR 2019

Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR 2019 Stiahnuté: 33x

Vydávanie hlasovacích preukazov a zverejnenie email.adresy obce pre potreby volieb prezidenta SR Stiahnuté: 31x

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti pre voľby prezidenta SR Stiahnuté: 26x

Informácie pre voliča Stiahnuté: 20x

Africký mor ošípaných (AMO)

Usmernenie-metodika Stiahnuté: 23x

Postup pri registrácií chovu ošípaných

Metodické usmernenie Stiahnuté: 20x

Zariadenie na zhodnotenie odpadov

Je potrebná žiadosť od obce Galovany

Zber odpadov-Svätý Kríž-areál ČS JURKI Stiahnuté: 35x

Cenník odpadov Stiahnuté: 54x

Areál ČS JURKI Sv.Kríž-žiadosť Stiahnuté: 37x

Regionálna veterinárna správa L.Mikuláš

Registrácia chovov ošípaných-usmernenie Stiahnuté: 33x

Novela zákona č.184/2018 Z.z. , ktorá mení zákon č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti

stanovuje povinnosti pre obce ako aj pre fyzické osoby-občanov ,ktorí chovajú hospodárske zvieratá alebo psi. Stiahnuté: 69x

Harmonogram vývozu separovanáho

sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov

Február 2019 Stiahnuté: 18x

Január 2019 Stiahnuté: 24x

Voľné pracovné miesta - úrad práce L.Mikuláš

Aktuálny stav k 15.3.2019 Stiahnuté: 9x

Aktuálny stav k 1.3.2019 Stiahnuté: 12x

Stránka