Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Komunálne voľby 2014

Vyhlásenie-kanditatúra - poslanci Stiahnuté: 257x

Správa nezávislého audítora

Správa nezávislého audítora Stiahnuté: 200x

Správa nezávislého audítora Stiahnuté: 193x

Návrh - Záverečný účet obce r.2013

Záverečný účet Stiahnuté: 289x

Program odpadového hospodárstva obec Galovany

POH - Galovany Stiahnuté: 348x

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľba prezidenta Slovenskej republiky Stiahnuté: 178x

Výročná správa obce za r.2013

Výročná správa obce Stiahnuté: 232x

Urbis-dodatok k zmluve

Urbis-dodatok k zmluve Stiahnuté: 235x

Názov novej skupiny

Záverečný účet obce 2016 - návrh Stiahnuté: 152x

Program rozvoja obce 2015-2021 Stiahnuté: 288x

Rokovací poriadok OZ Stiahnuté: 396x

Program hospodárskeho a soc.rozvoja obce Stiahnuté: 278x

Názov novej skupiny

Výročná správa obce Galovany za r.2017 Stiahnuté: 134x

Žiadosťo povolenie informačného zariadenia Stiahnuté: 175x

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia do prevádzky Stiahnuté: 185x

Žiadosť-malý zdroj znečistenia Stiahnuté: 196x

Žiadosť o povolenie zariadenia vjazdu Stiahnuté: 375x

Ohlásenie havárie a žiadosť Stiahnuté: 185x

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 235x

Žiadosť o výrub stromov Stiahnuté: 169x

Stránka