Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Správa nezávislého audítora

Správa nezávislého audítora Stiahnuté: 167x

Návrh - Záverečný účet obce r.2013

Záverečný účet Stiahnuté: 258x

Program odpadového hospodárstva obec Galovany

POH - Galovany Stiahnuté: 304x

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľba prezidenta Slovenskej republiky Stiahnuté: 153x

Výročná správa obce za r.2013

Výročná správa obce Stiahnuté: 202x

Urbis-dodatok k zmluve

Urbis-dodatok k zmluve Stiahnuté: 205x

Názov novej skupiny

Záverečný účet obce 2016 - návrh Stiahnuté: 128x

Program rozvoja obce 2015-2021 Stiahnuté: 253x

Rokovací poriadok OZ Stiahnuté: 364x

Program hospodárskeho a soc.rozvoja obce Stiahnuté: 249x

Názov novej skupiny

Výročná správa obce Galovany za r.2017 Stiahnuté: 107x

Žiadosťo povolenie informačného zariadenia Stiahnuté: 148x

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia do prevádzky Stiahnuté: 160x

Žiadosť-malý zdroj znečistenia Stiahnuté: 171x

Žiadosť o povolenie zariadenia vjazdu Stiahnuté: 341x

Ohlásenie havárie a žiadosť Stiahnuté: 157x

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 202x

Žiadosť o výrub stromov Stiahnuté: 146x

Žiadosť o odstránenie stavby Stiahnuté: 141x

Žiadosť o vydanie súpisného čísla Stiahnuté: 173x

Stránka