Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľba prezidenta Slovenskej republiky Stiahnuté: 143x

Výročná správa obce za r.2013

Výročná správa obce Stiahnuté: 184x

Urbis-dodatok k zmluve

Urbis-dodatok k zmluve Stiahnuté: 197x

Názov novej skupiny

Záverečný účet obce 2016 - návrh Stiahnuté: 117x

Program rozvoja obce 2015-2021 Stiahnuté: 239x

Rokovací poriadok OZ Stiahnuté: 352x

Program hospodárskeho a soc.rozvoja obce Stiahnuté: 237x

Názov novej skupiny

Výročná správa obce Galovany za r.2017 Stiahnuté: 97x

Žiadosťo povolenie informačného zariadenia Stiahnuté: 138x

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia do prevádzky Stiahnuté: 152x

Žiadosť-malý zdroj znečistenia Stiahnuté: 163x

Žiadosť o povolenie zariadenia vjazdu Stiahnuté: 330x

Ohlásenie havárie a žiadosť Stiahnuté: 149x

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 192x

Žiadosť o výrub stromov Stiahnuté: 132x

Žiadosť o odstránenie stavby Stiahnuté: 132x

Žiadosť o vydanie súpisného čísla Stiahnuté: 164x

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 155x

Ohlásenie stavebných prác Stiahnuté: 153x

Priznanie k dani za psa Stiahnuté: 130x

Stránka