Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Komunálne voľby 2014

Kandinátna listina - politická strana Stiahnuté: 115x

Oznam o počte voličov Stiahnuté: 107x

Vymenovanie na zabezpečenie organizácie kom.volieb Stiahnuté: 124x

Preberanie kandinátnych listín Stiahnuté: 139x

Komunálne voľby 2014 Stiahnuté: 151x

Vyhlásenie-kanditatúra starosta Stiahnuté: 120x

Vyhlásenie-kanditatúra - poslanci Stiahnuté: 163x

Správa nezávislého audítora

Správa nezávislého audítora Stiahnuté: 119x

Správa nezávislého audítora Stiahnuté: 122x

Návrh - Záverečný účet obce r.2013

Záverečný účet Stiahnuté: 188x

Program odpadového hospodárstva obec Galovany

POH - Galovany Stiahnuté: 237x

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľba prezidenta Slovenskej republiky Stiahnuté: 105x

Výročná správa obce za r.2013

Výročná správa obce Stiahnuté: 123x

Urbis-dodatok k zmluve

Urbis-dodatok k zmluve Stiahnuté: 154x

Názov novej skupiny

Záverečný účet obce 2016 - návrh Stiahnuté: 83x

Program rozvoja obce 2015-2021 Stiahnuté: 183x

Rokovací poriadok OZ Stiahnuté: 301x

Program hospodárskeho a soc.rozvoja obce Stiahnuté: 182x

Názov novej skupiny

Výročná správa obce Galovany za r.2017 Stiahnuté: 65x

Žiadosťo povolenie informačného zariadenia Stiahnuté: 106x

Stránka