Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Zmluva na dodávanie kanc. materiálu a spotrebného tovaru

Zmluva č.1/2015 Stiahnuté: 115x

Zmluva č.1/2015 Stiahnuté: 255x

Program rozvoja obce 2015-2021

PHR-Galovany Stiahnuté: 132x

Poplatky za služby obecného úradu platné od 1.7.2015

Cenník poplatkov Stiahnuté: 189x

Štatút obce Galovany

Priljatý na OZ dňa 19.03.2015 Stiahnuté: 53x

Návrh rozpočtu obce

Návrh rozpočtu obce na r.2016 Stiahnuté: 117x

Návrh rozpočtu obce na rok 2015 Stiahnuté: 113x

Záverečný účet obce za rok 2014

Záverečný účet Stiahnuté: 207x

Žiadosť o odkúpenie pozemkov

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č1/2015-b Stiahnuté: 139x

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č1/2015 Stiahnuté: 217x

Kúpnopredajná zmluva 1/2015 d Stiahnuté: 176x

Kúpnopredajná zmluva 1/2015 c Stiahnuté: 140x

Kúpnopredajná zmluva 1/2015 b Stiahnuté: 145x

Kúpnopredajná zmluva 1/2015 a Stiahnuté: 259x

Žiadosť na odkúpenie pozemkov Stiahnuté: 163x

Výročná správa obce za r.2014

Výročná správa obce Stiahnuté: 147x

Štruktúra organizácie obce Galovany

Štruktúra organizácie obce Galovany Stiahnuté: 162x

Výsledky volieb v obci Galovany

Voľby Stiahnuté: 231x

Komunálne voľby 2014

Kandinátna listina - nezávislí poslanci Stiahnuté: 106x

Kandinátna listina - poslanci za politickú stranu Stiahnuté: 118x

Stránka