Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Povodňový plán záchranných prác obce Galovany

Povodňový plán Stiahnuté: 538x

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania Stiahnuté: 210x

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania Stiahnuté: 202x

Zmluva o dielo č.121/16/014

Zmluva Stiahnuté: 110x

Výročná správa obce Galovany za r.2015

Správa za r.2015 Stiahnuté: 345x

Správa o finančnej kontrole II.polrok 2015

Správa kontrolóra obce Stiahnuté: 276x

Rozpočet obce na r.2016 - návrh

Rozpočet obce Galovany na r. 2016 - návrh Stiahnuté: 177x

Sadzobník správnych poplatkov

Platný od 1.1.2016 Stiahnuté: 295x

Zmluva na dodávanie kanc. materiálu a spotrebného tovaru

Zmluva č.1/2015 Stiahnuté: 160x

Zmluva č.1/2015 Stiahnuté: 302x

Program rozvoja obce 2015-2021

PHR-Galovany Stiahnuté: 174x

Poplatky za služby obecného úradu platné od 1.7.2015

Cenník poplatkov Stiahnuté: 235x

Štatút obce Galovany

Priljatý na OZ dňa 19.03.2015 Stiahnuté: 91x

Návrh rozpočtu obce

Návrh rozpočtu obce na r.2016 Stiahnuté: 160x

Návrh rozpočtu obce na rok 2015 Stiahnuté: 156x

Záverečný účet obce za rok 2014

Záverečný účet Stiahnuté: 246x

Žiadosť o odkúpenie pozemkov

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č1/2015-b Stiahnuté: 184x

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č1/2015 Stiahnuté: 275x

Kúpnopredajná zmluva 1/2015 d Stiahnuté: 227x

Kúpnopredajná zmluva 1/2015 c Stiahnuté: 190x

Stránka