Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Správa nezávislého audítora k štatutárnemu orgánu obce Galovany

Správa

Dodatok k správe audítora v zmysle zákona č.540/2007 § 25 odsek 5 Stiahnuté: 224x

Správa nezávislého audítora Stiahnuté: 207x

Návrh záverečného účtu obce Galovany za r.2015

Návrh záverečného účtu obce Galovany za r.2015 Stiahnuté: 196x

Povodňový plán záchranných prác obce Galovany

Povodňový plán Stiahnuté: 583x

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania Stiahnuté: 228x

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania Stiahnuté: 220x

Zmluva o dielo č.121/16/014

Zmluva Stiahnuté: 128x

Výročná správa obce Galovany za r.2015

Správa za r.2015 Stiahnuté: 362x

Správa o finančnej kontrole II.polrok 2015

Správa kontrolóra obce Stiahnuté: 285x

Rozpočet obce na r.2016 - návrh

Rozpočet obce Galovany na r. 2016 - návrh Stiahnuté: 187x

Sadzobník správnych poplatkov

Platný od 1.1.2016 Stiahnuté: 306x

Zmluva na dodávanie kanc. materiálu a spotrebného tovaru

Zmluva č.1/2015 Stiahnuté: 175x

Zmluva č.1/2015 Stiahnuté: 317x

Program rozvoja obce 2015-2021

PHR-Galovany Stiahnuté: 186x

Poplatky za služby obecného úradu platné od 1.7.2015

Cenník poplatkov Stiahnuté: 245x

Štatút obce Galovany

Priljatý na OZ dňa 19.03.2015 Stiahnuté: 101x

Návrh rozpočtu obce

Návrh rozpočtu obce na r.2016 Stiahnuté: 174x

Návrh rozpočtu obce na rok 2015 Stiahnuté: 168x

Záverečný účet obce za rok 2014

Záverečný účet Stiahnuté: 261x

Žiadosť o odkúpenie pozemkov

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č1/2015-b Stiahnuté: 198x

Stránka