Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Výsledky volieb VÚC Žilinského kraja

Voľby za predsedu Stiahnuté: 225x

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby VÚC Žilinského kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslanca Žilinského VÚC Stiahnuté: 204x

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu ŽSK Stiahnuté: 205x

Menovanie - zabezpečenie volieb do orgánov VÚC 2017

Menovanie pracovníka pre organizačno-technické zabezpečenie a prípravu volieb do orgánov VÚC 2017 Stiahnuté: 266x

Voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja

Dátum a čas volieb VÚC Stiahnuté: 201x

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je ougalovany@alconet.sk Stiahnuté: 193x

Voľby do Žilinského samosprávneho kraja-Informácie pre voliča Stiahnuté: 197x

Voľby do Žilinského samosprávneho kraja-Oznámenie o volebných obvodoch Stiahnuté: 180x

Voľby do Žilinského sam.kraja-Zoznam miest a obcí podľa volebných obvodov Stiahnuté: 200x

Záverečný účet obce 2016 - schválenie

Schválený OZ dňa 2.6.2017 Stiahnuté: 305x

Záverečný účet obce 2016 - návrh

Návrh Stiahnuté: 207x

Návrh VZN č.1/2017

Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Galovany Stiahnuté: 211x

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Obec Galovany a Alena Kubečková POKR Stiahnuté: 423x

Okresný úrad Žilina č.1

Odbor starostlivosti o životné prostredie Stiahnuté: 320x

Rozpočet obce na r.2017

Schválený OZ dňa 3.12.2016 Stiahnuté: 187x

Schválený OZ dňa 3.12.2016 Stiahnuté: 197x

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Žilina Stiahnuté: 265x

Licenčná zmluva Geodeticca s.r.o.

Zmluva Geodeticca Stiahnuté: 244x

Zmluva Geodeticca o poskytnutí služby Stiahnuté: 226x

Informácia pre voľby 2016

Voľby do Národnej rady SR Stiahnuté: 224x

Stránka