Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je ougalovany@alconet.sk Stiahnuté: 158x

Voľby do Žilinského samosprávneho kraja-Informácie pre voliča Stiahnuté: 156x

Voľby do Žilinského samosprávneho kraja-Oznámenie o volebných obvodoch Stiahnuté: 144x

Voľby do Žilinského sam.kraja-Zoznam miest a obcí podľa volebných obvodov Stiahnuté: 164x

Záverečný účet obce 2016 - schválenie

Schválený OZ dňa 2.6.2017 Stiahnuté: 255x

Záverečný účet obce 2016 - návrh

Návrh Stiahnuté: 162x

Návrh VZN č.1/2017

Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Galovany Stiahnuté: 163x

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Obec Galovany a Alena Kubečková POKR Stiahnuté: 382x

Okresný úrad Žilina č.1

Odbor starostlivosti o životné prostredie Stiahnuté: 253x

Rozpočet obce na r.2017

Schválený OZ dňa 3.12.2016 Stiahnuté: 149x

Schválený OZ dňa 3.12.2016 Stiahnuté: 159x

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Žilina Stiahnuté: 220x

Licenčná zmluva Geodeticca s.r.o.

Zmluva Geodeticca Stiahnuté: 193x

Zmluva Geodeticca o poskytnutí služby Stiahnuté: 186x

Informácia pre voľby 2016

Voľby do Národnej rady SR Stiahnuté: 182x

Výročná správa obce Galovany za r.2016

Výročná správa obce Galovany za r.2016 Stiahnuté: 176x

VZN č.1/2016 s nakladaním s komunálnymi odpadmi na území obce Galovany §81 od.8 č.79/2015 Z.z.

VZN Stiahnuté: 202x

Správa nezávislého audítora k štatutárnemu orgánu obce Galovany

Správa

Dodatok k správe audítora v zmysle zákona č.540/2007 § 25 odsek 5 Stiahnuté: 214x

Správa nezávislého audítora Stiahnuté: 195x

Návrh záverečného účtu obce Galovany za r.2015

Návrh záverečného účtu obce Galovany za r.2015 Stiahnuté: 186x

Stránka