Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby VÚC Žilinského kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu ŽSK Stiahnuté: 182x

Menovanie - zabezpečenie volieb do orgánov VÚC 2017

Menovanie pracovníka pre organizačno-technické zabezpečenie a prípravu volieb do orgánov VÚC 2017 Stiahnuté: 215x

Voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja

Dátum a čas volieb VÚC Stiahnuté: 173x

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je ougalovany@alconet.sk Stiahnuté: 167x

Voľby do Žilinského samosprávneho kraja-Informácie pre voliča Stiahnuté: 167x

Voľby do Žilinského samosprávneho kraja-Oznámenie o volebných obvodoch Stiahnuté: 157x

Voľby do Žilinského sam.kraja-Zoznam miest a obcí podľa volebných obvodov Stiahnuté: 172x

Záverečný účet obce 2016 - schválenie

Schválený OZ dňa 2.6.2017 Stiahnuté: 268x

Záverečný účet obce 2016 - návrh

Návrh Stiahnuté: 174x

Návrh VZN č.1/2017

Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Galovany Stiahnuté: 176x

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Obec Galovany a Alena Kubečková POKR Stiahnuté: 394x

Okresný úrad Žilina č.1

Odbor starostlivosti o životné prostredie Stiahnuté: 275x

Rozpočet obce na r.2017

Schválený OZ dňa 3.12.2016 Stiahnuté: 162x

Schválený OZ dňa 3.12.2016 Stiahnuté: 170x

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Žilina Stiahnuté: 236x

Licenčná zmluva Geodeticca s.r.o.

Zmluva Geodeticca Stiahnuté: 206x

Zmluva Geodeticca o poskytnutí služby Stiahnuté: 198x

Informácia pre voľby 2016

Voľby do Národnej rady SR Stiahnuté: 194x

Výročná správa obce Galovany za r.2016

Výročná správa obce Galovany za r.2016 Stiahnuté: 187x

VZN č.1/2016 s nakladaním s komunálnymi odpadmi na území obce Galovany §81 od.8 č.79/2015 Z.z.

VZN Stiahnuté: 215x

Stránka