Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja

Voľby do Žilinského samosprávneho kraja-Informácie pre voliča Stiahnuté: 138x

Voľby do Žilinského samosprávneho kraja-Oznámenie o volebných obvodoch Stiahnuté: 131x

Voľby do Žilinského sam.kraja-Zoznam miest a obcí podľa volebných obvodov Stiahnuté: 144x

Záverečný účet obce 2016 - schválenie

Schválený OZ dňa 2.6.2017 Stiahnuté: 236x

Záverečný účet obce 2016 - návrh

Návrh Stiahnuté: 146x

Návrh VZN č.1/2017

Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Galovany Stiahnuté: 149x

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Obec Galovany a Alena Kubečková POKR Stiahnuté: 366x

Okresný úrad Žilina č.1

Odbor starostlivosti o životné prostredie Stiahnuté: 236x

Rozpočet obce na r.2017

Schválený OZ dňa 3.12.2016 Stiahnuté: 136x

Schválený OZ dňa 3.12.2016 Stiahnuté: 140x

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Žilina Stiahnuté: 205x

Licenčná zmluva Geodeticca s.r.o.

Zmluva Geodeticca Stiahnuté: 179x

Zmluva Geodeticca o poskytnutí služby Stiahnuté: 176x

Informácia pre voľby 2016

Voľby do Národnej rady SR Stiahnuté: 168x

Výročná správa obce Galovany za r.2016

Výročná správa obce Galovany za r.2016 Stiahnuté: 153x

VZN č.1/2016 s nakladaním s komunálnymi odpadmi na území obce Galovany §81 od.8 č.79/2015 Z.z.

VZN Stiahnuté: 188x

Správa nezávislého audítora k štatutárnemu orgánu obce Galovany

Správa

Dodatok k správe audítora v zmysle zákona č.540/2007 § 25 odsek 5 Stiahnuté: 202x

Správa nezávislého audítora Stiahnuté: 179x

Návrh záverečného účtu obce Galovany za r.2015

Návrh záverečného účtu obce Galovany za r.2015 Stiahnuté: 172x

Povodňový plán záchranných prác obce Galovany

Povodňový plán Stiahnuté: 511x

Stránka