Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

PS Mošnica - pozvánka

Riadne zhromaždenie vlastníkov Stiahnuté: 18x

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky Ľudmila Devečková Stiahnuté: 34x

Plán kontrolnej činnosti r.2020

Hlavný kontrolór obce Ing.Jaroslav Lehotský Stiahnuté: 33x

Návrh rozpočtu obce Galovany na r.2020

Návrh Stiahnuté: 41x

Výzva na odstránenie objektov v okolí L.Mary

Výzva-Dechtare-L.Mara v k.ú.Galovany Stiahnuté: 42x

Okresný úrad L.Mikuláš-odbor starostlivosti o životné prostredie

Úsek štátnej správy a ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie.Možnosť k nahliadnutiu dokumentu na OÚ Galovany v pracovnom čase.,,Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice" Stiahnuté: 95x

Daňový úrad Žilina

Informácia Stiahnuté: 80x

E- kasa Stiahnuté: 75x

Záverečný účet obce 2018

Rok 2018 Stiahnuté: 91x

Voľby prezidenta SR 2019 a Európskeho parlamentu

Informácie pre voliča Stiahnuté: 106x

Informácia pre voliča do Európskeho parlamentu Stiahnuté: 88x

Voľby do Európskeho parlamentu Stiahnuté: 100x

Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR 2019 Stiahnuté: 113x

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti pre voľby prezidenta SR Stiahnuté: 92x

Vydávanie hlasovacích preukazov a zverejnenie email.adresy obce pre potreby volieb prezidenta SR Stiahnuté: 90x

Informácie pre voliča Stiahnuté: 93x

Návrh rozpočtu obce na r.2019

Návrh Stiahnuté: 119x

Plán kontrolnej činnosti na rok 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti 2019 Stiahnuté: 71x

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Výsledky volieb 2018 v obci Galovany Stiahnuté: 124x

Modernizácia žel.trate Žilina-Košice-rozhodnutie

Rozhodnutie Stiahnuté: 148x

Stránka