Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Plán kontrolnej činnosti r.2020

Hlavný kontrolór obce Ing.Jaroslav Lehotský Stiahnuté: 8x

Návrh rozpočtu obce Galovany na r.2020

Návrh Stiahnuté: 10x

Výzva na odstránenie objektov v okolí L.Mary

Výzva-Dechtare-L.Mara v k.ú.Galovany Stiahnuté: 11x

Okresný úrad L.Mikuláš-odbor starostlivosti o životné prostredie

Úsek štátnej správy a ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie.Možnosť k nahliadnutiu dokumentu na OÚ Galovany v pracovnom čase.,,Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice" Stiahnuté: 70x

Daňový úrad Žilina

Informácia Stiahnuté: 58x

E- kasa Stiahnuté: 57x

Záverečný účet obce 2018

Rok 2018 Stiahnuté: 71x

Voľby prezidenta SR 2019 a Európskeho parlamentu

Informácie pre voliča Stiahnuté: 79x

Informácia pre voliča do Európskeho parlamentu Stiahnuté: 72x

Voľby do Európskeho parlamentu Stiahnuté: 81x

Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR 2019 Stiahnuté: 85x

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti pre voľby prezidenta SR Stiahnuté: 76x

Vydávanie hlasovacích preukazov a zverejnenie email.adresy obce pre potreby volieb prezidenta SR Stiahnuté: 75x

Informácie pre voliča Stiahnuté: 78x

Návrh rozpočtu obce na r.2019

Návrh Stiahnuté: 100x

Plán kontrolnej činnosti na rok 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti 2019 Stiahnuté: 51x

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Výsledky volieb 2018 v obci Galovany Stiahnuté: 99x

Modernizácia žel.trate Žilina-Košice-rozhodnutie

Rozhodnutie Stiahnuté: 111x

Modernizácia žel.trate Žilina-Košice

Zámer Stiahnuté: 217x

Rozhodnutie predsedu národnej rady SR

Vyhlásenie volieb do samosprávy obcí Stiahnuté: 114x

Stránka