Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Verejný hovor s občanmi

5.6.2020 o 17:00 KD Galovany Stiahnuté: 0x

Záverečný účet obce r.2019-schválenie

Schválenie záverečného účtu obce Galovany za rok 2019 Stiahnuté: 1x

Záverečný účet obce r.2019-návrh

Návrh - predloženie Stiahnuté: 13x

PS Mošnica - pozvánka

Riadne zhromaždenie vlastníkov Stiahnuté: 32x

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky Ľudmila Devečková Stiahnuté: 46x

Plán kontrolnej činnosti r.2020

Hlavný kontrolór obce Ing.Jaroslav Lehotský Stiahnuté: 50x

Návrh rozpočtu obce Galovany na r.2020

Návrh Stiahnuté: 52x

Výzva na odstránenie objektov v okolí L.Mary

Výzva-Dechtare-L.Mara v k.ú.Galovany Stiahnuté: 60x

Okresný úrad L.Mikuláš-odbor starostlivosti o životné prostredie

Úsek štátnej správy a ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie.Možnosť k nahliadnutiu dokumentu na OÚ Galovany v pracovnom čase.,,Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice" Stiahnuté: 101x

Daňový úrad Žilina

Informácia Stiahnuté: 87x

E- kasa Stiahnuté: 81x

Záverečný účet obce 2018

Rok 2018 Stiahnuté: 99x

Voľby prezidenta SR 2019 a Európskeho parlamentu

Informácie pre voliča Stiahnuté: 112x

Informácia pre voliča do Európskeho parlamentu Stiahnuté: 97x

Voľby do Európskeho parlamentu Stiahnuté: 106x

Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR 2019 Stiahnuté: 120x

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti pre voľby prezidenta SR Stiahnuté: 98x

Vydávanie hlasovacích preukazov a zverejnenie email.adresy obce pre potreby volieb prezidenta SR Stiahnuté: 98x

Informácie pre voliča Stiahnuté: 99x

Návrh rozpočtu obce na r.2019

Návrh Stiahnuté: 125x

Stránka