Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Okresný úrad L.Mikuláš-odbor starostlivosti o životné prostredie

Úsek štátnej správy a ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie.Možnosť k nahliadnutiu dokumentu na OÚ Galovany v pracovnom čase.,,Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice" Stiahnuté: 53x

Daňový úrad Žilina

Informácia Stiahnuté: 44x

E- kasa Stiahnuté: 47x

Záverečný účet obce 2018

Rok 2018 Stiahnuté: 56x

Voľby prezidenta SR 2019 a Európskeho parlamentu

Informácie pre voliča Stiahnuté: 69x

Informácia pre voliča do Európskeho parlamentu Stiahnuté: 64x

Voľby do Európskeho parlamentu Stiahnuté: 72x

Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR 2019 Stiahnuté: 76x

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti pre voľby prezidenta SR Stiahnuté: 66x

Vydávanie hlasovacích preukazov a zverejnenie email.adresy obce pre potreby volieb prezidenta SR Stiahnuté: 66x

Informácie pre voliča Stiahnuté: 68x

Návrh rozpočtu obce na r.2019

Návrh Stiahnuté: 90x

Plán kontrolnej činnosti na rok 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti 2019 Stiahnuté: 42x

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Výsledky volieb 2018 v obci Galovany Stiahnuté: 88x

Modernizácia žel.trate Žilina-Košice-rozhodnutie

Rozhodnutie Stiahnuté: 87x

Modernizácia žel.trate Žilina-Košice

Zámer Stiahnuté: 204x

Rozhodnutie predsedu národnej rady SR

Vyhlásenie volieb do samosprávy obcí Stiahnuté: 106x

Okresný úrad Žilina

POH Žilinského kraja na r.2016-2020 Stiahnuté: 128x

Záverečný účet obce 2017

Záverečný účet obce 2017 Stiahnuté: 136x

Výročná správa obce Galovany za r.2017

Výročná správa obce Galovany za r.2017 Stiahnuté: 128x

Stránka