Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Výročná správa obce Galovany za r.2020

Správa za rok 2020 Stiahnuté: 6x

Kvalita vôd vo vrtoch Galovany

Hodnoty namerané skúšobňou SNV Stiahnuté: 13x

Úroveň vytriedenia KO

Za r.2020 Stiahnuté: 25x

Návrh rozpočtu na r.2021

Návrh na r.2021 Stiahnuté: 47x

RVaPS L.Mikuláš-registrácia chovu ošípaných

Žiadosť o súčinnosť Stiahnuté: 43x

Oznámenie o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca OZ v Galovanoch

Menovanie Stiahnuté: 95x

Oznámenie Stiahnuté: 83x

Povinné informovanie

GDPR Stiahnuté: 82x

Verejný hovor s občanmi

5.6.2020 o 17:00 KD Galovany Stiahnuté: 84x

Záverečný účet obce r.2019-schválenie

Schválenie záverečného účtu obce Galovany za rok 2019 Stiahnuté: 85x

Záverečný účet obce r.2019-návrh

Návrh - predloženie Stiahnuté: 86x

PS Mošnica - pozvánka

Riadne zhromaždenie vlastníkov Stiahnuté: 112x

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky Ľudmila Devečková Stiahnuté: 116x

Plán kontrolnej činnosti r.2020

Hlavný kontrolór obce Ing.Jaroslav Lehotský Stiahnuté: 118x

Návrh rozpočtu obce Galovany na r.2020

Návrh Stiahnuté: 119x

Výzva na odstránenie objektov v okolí L.Mary

Výzva-Dechtare-L.Mara v k.ú.Galovany Stiahnuté: 144x

Okresný úrad L.Mikuláš-odbor starostlivosti o životné prostredie

Úsek štátnej správy a ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie.Možnosť k nahliadnutiu dokumentu na OÚ Galovany v pracovnom čase.,,Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice" Stiahnuté: 187x

Daňový úrad Žilina

Informácia Stiahnuté: 157x

E- kasa Stiahnuté: 153x

Záverečný účet obce 2018

Rok 2018 Stiahnuté: 174x

Stránka