Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Návrh rozpočtu na r.2021

Návrh na r.2021 Stiahnuté: 28x

RVaPS L.Mikuláš-registrácia chovu ošípaných

Žiadosť o súčinnosť Stiahnuté: 25x

Oznámenie o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca OZ v Galovanoch

Menovanie Stiahnuté: 70x

Oznámenie Stiahnuté: 61x

Povinné informovanie

GDPR Stiahnuté: 62x

Verejný hovor s občanmi

5.6.2020 o 17:00 KD Galovany Stiahnuté: 65x

Záverečný účet obce r.2019-schválenie

Schválenie záverečného účtu obce Galovany za rok 2019 Stiahnuté: 67x

Záverečný účet obce r.2019-návrh

Návrh - predloženie Stiahnuté: 68x

PS Mošnica - pozvánka

Riadne zhromaždenie vlastníkov Stiahnuté: 97x

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky Ľudmila Devečková Stiahnuté: 98x

Plán kontrolnej činnosti r.2020

Hlavný kontrolór obce Ing.Jaroslav Lehotský Stiahnuté: 107x

Návrh rozpočtu obce Galovany na r.2020

Návrh Stiahnuté: 104x

Výzva na odstránenie objektov v okolí L.Mary

Výzva-Dechtare-L.Mara v k.ú.Galovany Stiahnuté: 128x

Okresný úrad L.Mikuláš-odbor starostlivosti o životné prostredie

Úsek štátnej správy a ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie.Možnosť k nahliadnutiu dokumentu na OÚ Galovany v pracovnom čase.,,Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice" Stiahnuté: 168x

Daňový úrad Žilina

Informácia Stiahnuté: 143x

E- kasa Stiahnuté: 139x

Záverečný účet obce 2018

Rok 2018 Stiahnuté: 158x

Voľby prezidenta SR 2019 a Európskeho parlamentu

Informácie pre voliča Stiahnuté: 180x

Informácia pre voliča do Európskeho parlamentu Stiahnuté: 147x

Voľby do Európskeho parlamentu Stiahnuté: 163x

Stránka