Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Komunálne voľby 2014

Komunálne voľby 2014 Stiahnuté: 123x

Vyhlásenie-kanditatúra starosta Stiahnuté: 92x

Vyhlásenie-kanditatúra - poslanci Stiahnuté: 123x

Správa nezávislého audítora

Správa nezávislého audítora Stiahnuté: 94x

Správa nezávislého audítora Stiahnuté: 97x

Návrh - Záverečný účet obce r.2013

Záverečný účet Stiahnuté: 158x

Program odpadového hospodárstva obec Galovany

POH - Galovany Stiahnuté: 202x

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľba prezidenta Slovenskej republiky Stiahnuté: 83x

Výročná správa obce za r.2013

Výročná správa obce Stiahnuté: 99x

Urbis-dodatok k zmluve

Urbis-dodatok k zmluve Stiahnuté: 130x

Názov novej skupiny

Záverečný účet obce 2016 - návrh Stiahnuté: 56x

Program rozvoja obce 2015-2021 Stiahnuté: 158x

Rokovací poriadok OZ Stiahnuté: 256x

Program hospodárskeho a soc.rozvoja obce Stiahnuté: 146x

Názov novej skupiny

Výročná správa obce Galovany za r.2017 Stiahnuté: 45x

Žiadosťo povolenie informačného zariadenia Stiahnuté: 82x

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia do prevádzky Stiahnuté: 96x

Žiadosť-malý zdroj znečistenia Stiahnuté: 87x

Žiadosť o povolenie zariadenia vjazdu Stiahnuté: 230x

Ohlásenie havárie a žiadosť Stiahnuté: 92x

Stránka