Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Komunálne voľby 2014

Komunálne voľby 2014 Stiahnuté: 128x

Vyhlásenie-kanditatúra starosta Stiahnuté: 97x

Vyhlásenie-kanditatúra - poslanci Stiahnuté: 130x

Správa nezávislého audítora

Správa nezávislého audítora Stiahnuté: 99x

Správa nezávislého audítora Stiahnuté: 101x

Návrh - Záverečný účet obce r.2013

Záverečný účet Stiahnuté: 162x

Program odpadového hospodárstva obec Galovany

POH - Galovany Stiahnuté: 210x

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľba prezidenta Slovenskej republiky Stiahnuté: 87x

Výročná správa obce za r.2013

Výročná správa obce Stiahnuté: 105x

Urbis-dodatok k zmluve

Urbis-dodatok k zmluve Stiahnuté: 136x

Názov novej skupiny

Záverečný účet obce 2016 - návrh Stiahnuté: 62x

Program rozvoja obce 2015-2021 Stiahnuté: 164x

Rokovací poriadok OZ Stiahnuté: 267x

Program hospodárskeho a soc.rozvoja obce Stiahnuté: 153x

Názov novej skupiny

Výročná správa obce Galovany za r.2017 Stiahnuté: 49x

Žiadosťo povolenie informačného zariadenia Stiahnuté: 89x

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia do prevádzky Stiahnuté: 104x

Žiadosť-malý zdroj znečistenia Stiahnuté: 95x

Žiadosť o povolenie zariadenia vjazdu Stiahnuté: 238x

Ohlásenie havárie a žiadosť Stiahnuté: 97x

Stránka