Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Návrh - Záverečný účet obce r.2013

Záverečný účet Stiahnuté: 125x

Program odpadového hospodárstva obec Galovany

POH - Galovany Stiahnuté: 166x

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľba prezidenta Slovenskej republiky Stiahnuté: 63x

Výročná správa obce za r.2013

Výročná správa obce Stiahnuté: 79x

Urbis-dodatok k zmluve

Urbis-dodatok k zmluve Stiahnuté: 109x

Názov novej skupiny

Záverečný účet obce 2016 - návrh Stiahnuté: 38x

Program rozvoja obce 2015-2021 Stiahnuté: 127x

Rokovací poriadok OZ Stiahnuté: 215x

Program hospodárskeho a soc.rozvoja obce Stiahnuté: 127x

Názov novej skupiny

Výročná správa obce Galovany za r.2017 Stiahnuté: 25x

Žiadosťo povolenie informačného zariadenia Stiahnuté: 63x

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia do prevádzky Stiahnuté: 70x

Žiadosť-malý zdroj znečistenia Stiahnuté: 67x

Žiadosť o povolenie zariadenia vjazdu Stiahnuté: 192x

Ohlásenie havárie a žiadosť Stiahnuté: 72x

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 104x

Žiadosť o výrub stromov Stiahnuté: 58x

Žiadosť o odstránenie stavby Stiahnuté: 58x

Žiadosť o vydanie súpisného čísla Stiahnuté: 60x

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 73x

Stránka