Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Komunálne voľby 2014

Vyhlásenie-kanditatúra starosta Stiahnuté: 87x

Vyhlásenie-kanditatúra - poslanci Stiahnuté: 117x

Správa nezávislého audítora

Správa nezávislého audítora Stiahnuté: 87x

Správa nezávislého audítora Stiahnuté: 92x

Návrh - Záverečný účet obce r.2013

Záverečný účet Stiahnuté: 152x

Program odpadového hospodárstva obec Galovany

POH - Galovany Stiahnuté: 196x

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľba prezidenta Slovenskej republiky Stiahnuté: 77x

Výročná správa obce za r.2013

Výročná správa obce Stiahnuté: 93x

Urbis-dodatok k zmluve

Urbis-dodatok k zmluve Stiahnuté: 124x

Názov novej skupiny

Záverečný účet obce 2016 - návrh Stiahnuté: 51x

Program rozvoja obce 2015-2021 Stiahnuté: 143x

Rokovací poriadok OZ Stiahnuté: 247x

Program hospodárskeho a soc.rozvoja obce Stiahnuté: 140x

Názov novej skupiny

Výročná správa obce Galovany za r.2017 Stiahnuté: 39x

Žiadosťo povolenie informačného zariadenia Stiahnuté: 76x

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia do prevádzky Stiahnuté: 87x

Žiadosť-malý zdroj znečistenia Stiahnuté: 80x

Žiadosť o povolenie zariadenia vjazdu Stiahnuté: 223x

Ohlásenie havárie a žiadosť Stiahnuté: 87x

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 118x

Stránka