Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Správa o finančnej kontrole II.polrok 2015

Správa kontrolóra obce Stiahnuté: 126x

Rozpočet obce na r.2016 - návrh

Rozpočet obce Galovany na r. 2016 - návrh Stiahnuté: 82x

Sadzobník správnych poplatkov

Platný od 1.1.2016 Stiahnuté: 191x

Zmluva na dodávanie kanc. materiálu a spotrebného tovaru

Zmluva č.1/2015 Stiahnuté: 67x

Zmluva č.1/2015 Stiahnuté: 196x

Program rozvoja obce 2015-2021

PHR-Galovany Stiahnuté: 84x

Poplatky za služby obecného úradu platné od 1.7.2015

Cenník poplatkov Stiahnuté: 126x

Štatút obce Galovany

Priljatý na OZ dňa 19.03.2015 Stiahnuté: 6x

Návrh rozpočtu obce

Návrh rozpočtu obce na r.2016 Stiahnuté: 73x

Návrh rozpočtu obce na rok 2015 Stiahnuté: 63x

Záverečný účet obce za rok 2014

Záverečný účet Stiahnuté: 114x

Žiadosť o odkúpenie pozemkov

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č1/2015-b Stiahnuté: 84x

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č1/2015 Stiahnuté: 135x

Kúpnopredajná zmluva 1/2015 d Stiahnuté: 112x

Kúpnopredajná zmluva 1/2015 c Stiahnuté: 83x

Kúpnopredajná zmluva 1/2015 b Stiahnuté: 89x

Kúpnopredajná zmluva 1/2015 a Stiahnuté: 138x

Žiadosť na odkúpenie pozemkov Stiahnuté: 105x

Výročná správa obce za r.2014

Výročná správa obce Stiahnuté: 90x

Štruktúra organizácie obce Galovany

Štruktúra organizácie obce Galovany Stiahnuté: 104x

Stránka