Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Správa nezávislého audítora k štatutárnemu orgánu obce Galovany

Správa

Správa nezávislého audítora Stiahnuté: 99x

Návrh záverečného účtu obce Galovany za r.2015

Návrh záverečného účtu obce Galovany za r.2015 Stiahnuté: 86x

Povodňový plán záchranných prác obce Galovany

Povodňový plán Stiahnuté: 246x

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania Stiahnuté: 119x

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania Stiahnuté: 111x

Zmluva o dielo č.121/16/014

Zmluva Stiahnuté: 18x

Výročná správa obce Galovany za r.2015

Správa za r.2015 Stiahnuté: 241x

Správa o finančnej kontrole II.polrok 2015

Správa kontrolóra obce Stiahnuté: 171x

Rozpočet obce na r.2016 - návrh

Rozpočet obce Galovany na r. 2016 - návrh Stiahnuté: 87x

Sadzobník správnych poplatkov

Platný od 1.1.2016 Stiahnuté: 205x

Zmluva na dodávanie kanc. materiálu a spotrebného tovaru

Zmluva č.1/2015 Stiahnuté: 73x

Zmluva č.1/2015 Stiahnuté: 205x

Program rozvoja obce 2015-2021

PHR-Galovany Stiahnuté: 90x

Poplatky za služby obecného úradu platné od 1.7.2015

Cenník poplatkov Stiahnuté: 133x

Štatút obce Galovany

Priljatý na OZ dňa 19.03.2015 Stiahnuté: 12x

Návrh rozpočtu obce

Návrh rozpočtu obce na r.2016 Stiahnuté: 79x

Návrh rozpočtu obce na rok 2015 Stiahnuté: 68x

Záverečný účet obce za rok 2014

Záverečný účet Stiahnuté: 136x

Žiadosť o odkúpenie pozemkov

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č1/2015-b Stiahnuté: 93x

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č1/2015 Stiahnuté: 153x

Stránka