Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Správa nezávislého audítora r.2016 ročná závierka

Správa za rok 2016 Stiahnuté: 96x

Výsledky volieb VÚC Žilinského kraja

Voľby za poslancov kraja Stiahnuté: 97x

Voľby za predsedu Stiahnuté: 100x

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby VÚC Žilinského kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslanca Žilinského VÚC Stiahnuté: 92x

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu ŽSK Stiahnuté: 103x

Menovanie - zabezpečenie volieb do orgánov VÚC 2017

Menovanie pracovníka pre organizačno-technické zabezpečenie a prípravu volieb do orgánov VÚC 2017 Stiahnuté: 121x

Voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja

Dátum a čas volieb VÚC Stiahnuté: 95x

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je ougalovany@alconet.sk Stiahnuté: 89x

Voľby do Žilinského samosprávneho kraja-Informácie pre voliča Stiahnuté: 88x

Voľby do Žilinského samosprávneho kraja-Oznámenie o volebných obvodoch Stiahnuté: 86x

Voľby do Žilinského sam.kraja-Zoznam miest a obcí podľa volebných obvodov Stiahnuté: 89x

Záverečný účet obce 2016 - schválenie

Schválený OZ dňa 2.6.2017 Stiahnuté: 170x

Záverečný účet obce 2016 - návrh

Návrh Stiahnuté: 99x

Návrh VZN č.1/2017

Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Galovany Stiahnuté: 95x

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Obec Galovany a Alena Kubečková POKR Stiahnuté: 285x

Okresný úrad Žilina č.1

Odbor starostlivosti o životné prostredie Stiahnuté: 168x

Rozpočet obce na r.2017

Schválený OZ dňa 3.12.2016 Stiahnuté: 92x

Schválený OZ dňa 3.12.2016 Stiahnuté: 91x

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Žilina Stiahnuté: 143x

Licenčná zmluva Geodeticca s.r.o.

Zmluva Geodeticca Stiahnuté: 120x

Stránka