Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Správa nezávislého audítora r.2016 ročná závierka

Správa za rok 2016 Stiahnuté: 87x

Výsledky volieb VÚC Žilinského kraja

Voľby za poslancov kraja Stiahnuté: 94x

Voľby za predsedu Stiahnuté: 95x

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby VÚC Žilinského kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslanca Žilinského VÚC Stiahnuté: 88x

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu ŽSK Stiahnuté: 98x

Menovanie - zabezpečenie volieb do orgánov VÚC 2017

Menovanie pracovníka pre organizačno-technické zabezpečenie a prípravu volieb do orgánov VÚC 2017 Stiahnuté: 113x

Voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja

Dátum a čas volieb VÚC Stiahnuté: 91x

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je ougalovany@alconet.sk Stiahnuté: 83x

Voľby do Žilinského samosprávneho kraja-Informácie pre voliča Stiahnuté: 83x

Voľby do Žilinského samosprávneho kraja-Oznámenie o volebných obvodoch Stiahnuté: 82x

Voľby do Žilinského sam.kraja-Zoznam miest a obcí podľa volebných obvodov Stiahnuté: 82x

Záverečný účet obce 2016 - schválenie

Schválený OZ dňa 2.6.2017 Stiahnuté: 163x

Záverečný účet obce 2016 - návrh

Návrh Stiahnuté: 93x

Návrh VZN č.1/2017

Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Galovany Stiahnuté: 85x

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Obec Galovany a Alena Kubečková POKR Stiahnuté: 273x

Okresný úrad Žilina č.1

Odbor starostlivosti o životné prostredie Stiahnuté: 162x

Rozpočet obce na r.2017

Schválený OZ dňa 3.12.2016 Stiahnuté: 87x

Schválený OZ dňa 3.12.2016 Stiahnuté: 86x

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Žilina Stiahnuté: 133x

Licenčná zmluva Geodeticca s.r.o.

Zmluva Geodeticca Stiahnuté: 115x

Stránka