Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Výsledky volieb VÚC Žilinského kraja

Voľby za poslancov kraja Stiahnuté: 87x

Voľby za predsedu Stiahnuté: 88x

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby VÚC Žilinského kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslanca Žilinského VÚC Stiahnuté: 82x

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu ŽSK Stiahnuté: 92x

Menovanie - zabezpečenie volieb do orgánov VÚC 2017

Menovanie pracovníka pre organizačno-technické zabezpečenie a prípravu volieb do orgánov VÚC 2017 Stiahnuté: 105x

Voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja

Dátum a čas volieb VÚC Stiahnuté: 85x

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je ougalovany@alconet.sk Stiahnuté: 74x

Voľby do Žilinského samosprávneho kraja-Informácie pre voliča Stiahnuté: 76x

Voľby do Žilinského samosprávneho kraja-Oznámenie o volebných obvodoch Stiahnuté: 75x

Voľby do Žilinského sam.kraja-Zoznam miest a obcí podľa volebných obvodov Stiahnuté: 76x

Záverečný účet obce 2016 - schválenie

Schválený OZ dňa 2.6.2017 Stiahnuté: 157x

Záverečný účet obce 2016 - návrh

Návrh Stiahnuté: 88x

Návrh VZN č.1/2017

Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Galovany Stiahnuté: 79x

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Obec Galovany a Alena Kubečková POKR Stiahnuté: 267x

Okresný úrad Žilina č.1

Odbor starostlivosti o životné prostredie Stiahnuté: 155x

Rozpočet obce na r.2017

Schválený OZ dňa 3.12.2016 Stiahnuté: 81x

Schválený OZ dňa 3.12.2016 Stiahnuté: 78x

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Žilina Stiahnuté: 124x

Licenčná zmluva Geodeticca s.r.o.

Zmluva Geodeticca Stiahnuté: 109x

Zmluva Geodeticca o poskytnutí služby Stiahnuté: 116x

Stránka