Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Okresný úrad L.Mikuláš-odbor starostlivosti o životné prostredie

Úsek štátnej správy a ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie.Možnosť k nahliadnutiu dokumentu na OÚ Galovany v pracovnom čase.,,Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice" Stiahnuté: 34x

Daňový úrad Žilina

Informácia Stiahnuté: 25x

E- kasa Stiahnuté: 24x

Záverečný účet obce 2018

Rok 2018 Stiahnuté: 35x

Voľby prezidenta SR 2019 a Európskeho parlamentu

Informácie pre voliča Stiahnuté: 46x

Informácia pre voliča do Európskeho parlamentu Stiahnuté: 41x

Voľby do Európskeho parlamentu Stiahnuté: 49x

Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR 2019 Stiahnuté: 48x

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti pre voľby prezidenta SR Stiahnuté: 45x

Vydávanie hlasovacích preukazov a zverejnenie email.adresy obce pre potreby volieb prezidenta SR Stiahnuté: 40x

Informácie pre voliča Stiahnuté: 44x

Návrh rozpočtu obce na r.2019

Návrh Stiahnuté: 66x

Plán kontrolnej činnosti na rok 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti 2019 Stiahnuté: 21x

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Výsledky volieb 2018 v obci Galovany Stiahnuté: 58x

Modernizácia žel.trate Žilina-Košice-rozhodnutie

Rozhodnutie Stiahnuté: 57x

Modernizácia žel.trate Žilina-Košice

Zámer Stiahnuté: 182x

Rozhodnutie predsedu národnej rady SR

Vyhlásenie volieb do samosprávy obcí Stiahnuté: 86x

Okresný úrad Žilina

POH Žilinského kraja na r.2016-2020 Stiahnuté: 106x

Záverečný účet obce 2017

Záverečný účet obce 2017 Stiahnuté: 111x

Výročná správa obce Galovany za r.2017

Výročná správa obce Galovany za r.2017 Stiahnuté: 102x

Stránka