Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Návrh rozpočtu obce na r.2019

Návrh Stiahnuté: 15x

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Výsledky volieb 2018 v obci Galovany Stiahnuté: 8x

Modernizácia žel.trate Žilina-Košice-rozhodnutie

Rozhodnutie Stiahnuté: 7x

Modernizácia žel.trate Žilina-Košice

Zámer Stiahnuté: 32x

Rozhodnutie predsedu národnej rady SR

Vyhlásenie volieb do samosprávy obcí Stiahnuté: 39x

Okresný úrad Žilina

POH Žilinského kraja na r.2016-2020 Stiahnuté: 42x

Záverečný účet obce 2017

Záverečný účet obce 2017 Stiahnuté: 43x

Výročná správa obce Galovany za r.2017

Výročná správa obce Galovany za r.2017 Stiahnuté: 53x

Správa nezávislého audítora r.2016 ročná závierka

Správa za rok 2016 Stiahnuté: 52x

Výsledky volieb VÚC Žilinského kraja

Voľby za poslancov kraja Stiahnuté: 57x

Voľby za predsedu Stiahnuté: 55x

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby VÚC Žilinského kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslanca Žilinského VÚC Stiahnuté: 54x

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu ŽSK Stiahnuté: 63x

Menovanie - zabezpečenie volieb do orgánov VÚC 2017

Menovanie pracovníka pre organizačno-technické zabezpečenie a prípravu volieb do orgánov VÚC 2017 Stiahnuté: 85x

Voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja

Dátum a čas volieb VÚC Stiahnuté: 57x

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je ougalovany@alconet.sk Stiahnuté: 51x

Voľby do Žilinského samosprávneho kraja-Informácie pre voliča Stiahnuté: 53x

Voľby do Žilinského samosprávneho kraja-Oznámenie o volebných obvodoch Stiahnuté: 54x

Voľby do Žilinského sam.kraja-Zoznam miest a obcí podľa volebných obvodov Stiahnuté: 53x

Záverečný účet obce 2016 - schválenie

Schválený OZ dňa 2.6.2017 Stiahnuté: 67x

Stránka