Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Okresný úrad L.Mikuláš-odbor starostlivosti o životné prostredie

Úsek štátnej správy a ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie.Možnosť k nahliadnutiu dokumentu na OÚ Galovany v pracovnom čase.,,Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice" Stiahnuté: 18x

Daňový úrad Žilina

Informácia Stiahnuté: 20x

E- kasa Stiahnuté: 18x

Záverečný účet obce 2018

Rok 2018 Stiahnuté: 22x

Voľby prezidenta SR 2019 a Európskeho parlamentu

Informácie pre voliča Stiahnuté: 35x

Informácia pre voliča do Európskeho parlamentu Stiahnuté: 31x

Voľby do Európskeho parlamentu Stiahnuté: 37x

Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR 2019 Stiahnuté: 38x

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti pre voľby prezidenta SR Stiahnuté: 32x

Vydávanie hlasovacích preukazov a zverejnenie email.adresy obce pre potreby volieb prezidenta SR Stiahnuté: 31x

Informácie pre voliča Stiahnuté: 35x

Návrh rozpočtu obce na r.2019

Návrh Stiahnuté: 55x

Plán kontrolnej činnosti na rok 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti 2019 Stiahnuté: 14x

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Výsledky volieb 2018 v obci Galovany Stiahnuté: 44x

Modernizácia žel.trate Žilina-Košice-rozhodnutie

Rozhodnutie Stiahnuté: 42x

Modernizácia žel.trate Žilina-Košice

Zámer Stiahnuté: 172x

Rozhodnutie predsedu národnej rady SR

Vyhlásenie volieb do samosprávy obcí Stiahnuté: 77x

Okresný úrad Žilina

POH Žilinského kraja na r.2016-2020 Stiahnuté: 97x

Záverečný účet obce 2017

Záverečný účet obce 2017 Stiahnuté: 100x

Výročná správa obce Galovany za r.2017

Výročná správa obce Galovany za r.2017 Stiahnuté: 94x

Stránka