Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Výkresová časť

Oznámenie o začatí prerokovania-št.orgány,organ.obce,fyz.a práv.osoby Stiahnuté: 244x

Oznámenie o začatí prerokovania-občania obce Galovany Stiahnuté: 115x

Výkres č1 - Výkres širších vzťahov Stiahnuté: 88x

Výkres č2 - Komplexný výkres priestor usporiadania a funkč využitia katastrál územia Stiahnuté: 137x

Výkres č3 Stiahnuté: 108x

Výkres č4 Stiahnuté: 94x

Výkres č5 Stiahnuté: 89x

Výkres č6 Stiahnuté: 119x

Výkres č7 Stiahnuté: 101x

Textová časť návrhu nového územného plánu obce

Schéma záväzných častí Stiahnuté: 168x

Text - návrhUPNOGalovany Stiahnuté: 210x

Stránka

  • 1