Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Výročná správa obce Galovany za r.2017

Výročná správa obce Galovany za r.2017 Stiahnuté: 10x

Správa nezávislého audítora r.2016 ročná závierka

Správa za rok 2016 Stiahnuté: 20x

Výsledky volieb VÚC Žilinského kraja

Voľby za poslancov kraja Stiahnuté: 22x

Voľby za predsedu Stiahnuté: 19x

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby VÚC Žilinského kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslanca Žilinského VÚC Stiahnuté: 22x

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu ŽSK Stiahnuté: 21x

Menovanie - zabezpečenie volieb do orgánov VÚC 2017

Menovanie pracovníka pre organizačno-technické zabezpečenie a prípravu volieb do orgánov VÚC 2017 Stiahnuté: 36x

Voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja

Dátum a čas volieb VÚC Stiahnuté: 28x

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je ougalovany@alconet.sk Stiahnuté: 25x

Voľby do Žilinského samosprávneho kraja-Informácie pre voliča Stiahnuté: 24x

Voľby do Žilinského samosprávneho kraja-Oznámenie o volebných obvodoch Stiahnuté: 27x

Voľby do Žilinského sam.kraja-Zoznam miest a obcí podľa volebných obvodov Stiahnuté: 25x

Záverečný účet obce 2016 - schválenie

Schválený OZ dňa 2.6.2017 Stiahnuté: 27x

Záverečný účet obce 2016 - návrh

Návrh Stiahnuté: 29x

Návrh VZN č.1/2017

Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Galovany Stiahnuté: 35x

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Obec Galovany a Alena Kubečková POKR Stiahnuté: 97x

Okresný úrad Žilina č.1

Odbor starostlivosti o životné prostredie Stiahnuté: 44x

Rozpočet obce na r.2017

Schválený OZ dňa 3.12.2016 Stiahnuté: 38x

Schválený OZ dňa 3.12.2016 Stiahnuté: 38x

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Žilina Stiahnuté: 41x

Stránka